Verwacht in 2023

Terug

Na de uitgave Daarbuiten met gedichten van Hans Tentije die in het voorjaar verscheen (zie: 1.1.136) zijn dit jaar nog de volgende uitgaven en/of activiteiten te verwachten:

-  In juni van dit jaar zal een kleine uitgave verschijnen ter nagedachtenis aan de vorig jaar overleden Jos Swiers (zie het betreffende nieuwsbericht). Binnenkort hoort u daarover meer.
Voor de details van deze uitgave zie 1.1.137

-  Medio september zullen we u een boeiende nieuwe uitgave kunnen aanbieden van Piet Gerbrandy, een dichter van wie we al eerder werk uitbrachten (zie: 1.1.86). Ook wordt een mooie presentatie van deze nieuwe Gerbrandy-uitgave voorbereid.
Alle details vindt u onder 1.1.138

-  Tenslotte zal in november een zeer bijzonder kunstenaarsboek verschijnen. Het is een boek met daarin het laatste werk van de in april van dit jaar overleden beeldend kunstenaar Cees Andriessen (zie het nieuwsbericht) en een prachtige daarbij door Anna Enquist geschreven gedichtenreeks.
Een uitgebreide toelichting op dit unieke boek volgt in de loop van dit jaar.

Mocht u nu al belangstelling hebben voor een van de hier vermelde uitgaven, stuur ons dan even een berichtje. U ontvangt dan t.z.t. de uitgebreide informatie. Ook is een reservering vooraf mogelijk.

Terug