In het vooruitzicht

Terug

Na Kunst is een vreemd lichaam en de aanbieding van lossen prenten uit Berg en water, de twee laatste uitgaven van 2022, bezinnen we ons op nieuwe plannen voor het komend jaar.

Zeker is in elk geval het verschijnen van een uitgave met poëzie van Hans Tentije, een boek dat in het voorjaar van 2023 gepresenteerd zal gaan worden. De voorbereidingen daarvoor zijn al in volle gang.

Ook zal er een uitgave verschijnen waaraan dichteres Anneke Brassinga haar medewerking verleent, een uitgave die zal worden gemaakt ter nagedachtenis aan Jos Swiers die in juni 2022 overleed (zie ons nieuwsbericht).

Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor een bijzonder boek met Piet Gerbrandy, een uitgave waarin proza en poëzie samen oplopen. Het ligt in de bedoeling deze uitgave in het najaar van 2023 uit te brengen.

En natuurlijk zal er, zoals u van de Atalanta Pers gewend bent, ook weer een kunstenaarsboek verschijnen, ditmaal een uitgave waarin de poëzie van Anna Enquist beelden van Cees Andriessen zal begeleiden.

Hoewel niets zeker is in het leven, kan in elk geval gezegd worden dat het ernaar uitziet dat er het komend jaar weer mooie dingen staan te gebeuren.
Wilt u vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten, laat het ons weten.

Terug