0 producten

Daar binnen

Anna Enquist | Cees Andriessen
275,-

In april 2023 overleed beeldend kunstenaar Cees Andriessen (zie het nieuwsitem). Met het maken van de uitgave Daar binnen is nog tijdens zijn leven begonnen. Zelf heeft hij het uiteindelijke resultaat echter niet meer in handen kunnen nemen. Daar binnen bevat het laatste werk dat de kunstenaar heeft gemaakt, een reeks van zes houtdrukken. Ze worden in deze uitgave vergezeld door evenzoveel gedichten die Anna Enquist hier op verzoek bij heeft geschreven. Ze hebben de zintuigen en het verlies daarvan als onderwerp. Zeer bijzonder is dat in deze uitgave ook de ontwerpen worden getoond die Cees Andriessen voor de houtsneden maakte, iets wat nog niet eerder is gedaan.

De presentatie van deze uitgave vindt plaats op 18 november 2023 in Museum CODA te Apeldoorn. Voor meer informatie zie het betreffende nieuwsbericht.

Voor uitgebreidere informatie over de uitgave zelf, zie de tekst onder de tab ‘Toelichting’. 

Van de zes houtdrukken is als extra in een kleine oplage een losse suite uitgebracht. Zie 1.1.139A.

Hoe het boek tot stand kwam

[ deze tekst is als verantwoording in de uitgave opgenomen ]

In het najaar van 2021 werd Cees Andriessen door een ernstige hersenbloeding getroffen. Gedurende een lange herstelperiode werd het steeds duidelijker dat hij zijn werk als beeldend kunstenaar niet meer zou kunnen voortzetten. Werk aan een tentoonstelling had hij gelukkig op tijd af kunnen ronden en aan nieuw werk was hij nog niet begonnen. Wel bleek er nog een reeks van zes ontwerpen op zijn atelier te liggen. Ik bood Cees aan daarmee een boekuitgave te maken. Cees was enthousiast en gaf me alle vrijheid in de uitwerking daarvan.

Omdat hij wel de naam van Anna Enquist had genoemd, leek het me een goed idee haar te vragen aan deze uitgave mee te werken. Het thema daarvoor lag wat mij betreft voor de hand: de zes zintuigen, het bezit en misschien nog wel meer ook het gemis ervan. Hoewel de gedichten bij de beelden zijn geschreven, staan zij toch volkomen op zichzelf. De combinatie van de gedichten met de zes prenten is dan ook achteraf en geheel op gevoel gemaakt. 

Niemand krijgt ooit de ontwerpen te zien die Cees Andriessen voor zijn lino- of houtdrukken maakt. Deze uitgave maakt daarop een uitzondering. Omdat Cees voor de houtsneden in dit boek nog wel de contourlijnen kon snijden, zijn eigen handschrift, maar het overige snijwerk en ook het drukwerk moest overlaten aan zijn zoon Camiel, leek het me goed om in deze uitgave de ontwerpen ook te tonen. Niet alleen omdat ik Cees op deze manier meer in het boek aanwezig wilde laten zijn, maar ook omdat ik niet zelden de ontwerpen zeker zo boeiend vind als de op basis daarvan gemaakte drukken. Wel zijn de ontwerpen en de houtdrukken zelf op zo’n manier in de uitgave opgenomen dat ze nooit samen te zien zijn: een vergelijking van beide zou niet juist zijn.

De titel voor deze uitgave is door mij gekozen uit een van de zes gedichten. Deze titel is welbewust ook gebruikt als aanduiding van het zesde zintuig.

Toen met het maken van dit boek werd begonnen, kon niet worden vermoed dat Cees Andriessen het niet meer in handen zou kunnen nemen: hij overleed geheel onverwacht op 26 april van dit jaar. Wel heb ik hem gelukkig nog enkele proefdrukken kunnen laten zien. Hij was er gelukkig mee. Zo is deze uitgave een uiterst mooi slotakkoord geworden van het lied dat in hem heeft geklonken.

René Bakker

 

Over de uitgave zelf

Bijeengehouden door een band die aan de binnenzijde de kleur heeft die gekozen is voor het zesde zintuig, liggen achter een omslag de twee delen waaruit deze uitgave bestaat, beide voorzien van een band van dezelfde soort papier en met een identieke betiteling. Deel 1 is een boekje. Het bevat na de titelpagina en het motto voor de dichtreeks een overzicht in kleur van de zes ontwerpen die Andriessen voor de houtsneden maakte, met daarbij de namen van de zintuigen die ze vertegenwoordigen. Daarna volgen een verantwoording en het colofon. Deel 2 bestaat uit zes tweemaal gevouwen bladen, bijeengehouden door een wikkelomslag. Elk van deze bladen toont naast een gedicht de afbeelding van een van de ontwerpen. Nogmaals opengeslagen wordt naast het gedicht de originele houtdruk zichtbaar. Alle bladen dragen het oplagenummer dat ook in het colofon van deel 1 staat vermeld.

In de vormgeving is met opzet een verbinding gelegd met de uitgave die verscheen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Cees Andriessen (1.1.122). Zo is bijvoorbeeld ook hier de signatuur van de kunstenaar als grafisch element toegepast. Deze is tevens in het colofon gebruikt, bij de handmatig aangebrachte signatuur van Anna Enquist. Ook het beeldmerk komt overeen met het in de uitgave van 2019 gebruikte logo. Wel zijn met instemming van de kunstenaar de kleuren ervan aangepast.

Zie ook de afbeeldingen. 

 

Over Cees Andriessen en Anna Enquist

Informatie over beiden kunt u vinden via de volgende links:

Cees Andriessen:  Wikipedia

Anna Enquist:  Wikipedia  en de Kon. Bibliotheek


Extra losse suite van de houtdrukken

Naast de oplage die is gedrukt voor toepassing in deze uitgave, is er van de zes houtdrukken een serie van 10 exemplaren apart en in niet gevouwen vorm uitgebracht als losse suite. Zie voor de bijzonderheden 1.1.139A


Titel
 Daar binnen
Auteur
 Anna Enquist
Uitgavenummer
 1.1.139
Pers
Atalanta Pers
Plaats
Baarn
Datum
november 2023
Opbouw
 II, 12, II p. 30.1 x 20.8 cm  ?  6 maal 4, I p.  30,1 x 20,8 cm.
[3]: imprint, [4-5]: titel, [7-11]: tekst, [12]: verantwoording, [13]: colofon, [14]: tekst   ?  [1]: titel, [2]: tekst, [3-4]: illustratie
Formaat
 32.3 x 21.8 cm
Illustraties
 Cees Andriessen
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 Cees Andriessen
Oplage
 45 exemplaren:  I-VIII en 1-37
Letter
 Hunanist
Papier
 Shiohara,  Cool Grey
Druktechniek
 hoogdruk, piezografie
Bindwijze 
Deel 1/2: gebonden in betitelde omslag
Deel 2/2: Zes twee maal gevouwen plano's in een betitelde wikkelomslag   
Uitvoering
 De twee onderdelen van de uitgave worden bijeengehouden in een band met houten, deels beschilderde  platten. Betiteling op voorzijde en rug. Zie afbeeldingen.
Bijzonderheden
 
Documentatie
 
Signaleringen
 
Sec. literatuur
 

Voorzijde van de gehele band.


Opengeslagen


Helemaal opengeslagen wordt de inhoud zichtbaar.
Deze bestaat uit twee afzonderlijke delen. 


Titelpagina van het eerste deel.


Buitenzijde van het tweede deel


In de wikkelomslag liggen zes 2 maal gevouwen bladen.
In elk blad: een gedicht, een houtdruk en het ontwerp daarvoor. 


Ieder onderdeel is gewijd aan een van de zintuigen


Naast het gedicht is het ontwerp afgedrukt dat de kunstenaar maakte
voor de houtdruk daarachter.


Wordt het blad verder opengeslagen, dan wordt de houtdruk zichtbaar. 


###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel
 Daar binnen
Auteur
 Anna Enquist
Uitgavenummer
 1.1.139
Pers
 Atalanta Pers
Opbouw
 II, 12, II p. 30.1 x 20.8 cm  ?  6 maal 4, I p.  30,1 x 20,8 cm.
[3]: imprint, [4-5]: titel, [7-11]: tekst, [12]: verantwoording, [13]: colofon, [14]: tekst   ?  [1]: titel, [2]: tekst, [3-4]: illustratie
Formaat
  32.3 x 21.8 cm
Illustraties
 Cees Andriessen
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 Cees Andriessen
Oplage
 45 exemplaren:  I-VIII en 1-37