0 producten

Er zal een gaan zijn [de Jeruzalemgedichten]

Paul Celan
49,50

In 1995 bracht de Atalanta Pers een bijzondere uitgave uit die door velen nog altijd als een van de hoogtepunten in het fonds wordt gezien: Paul Celan - Stretto [ 1.1.45 ].
Nu, vijfentwintig jaar later, in het jaar dat Celan honderd jaar geleden werd geboren en vijftig jaar geleden overleed, zijn degenen die destijds Stretto maakten op initiatief van de uitgever opnieuw bij elkaar gekomen om een nieuwe Celan-uitgave voor te bereiden. Vertaler Ton Naaijkens, beeldend kunstenaar Marie-Luc Grall, bindster Tineke Bakker en vormgever-uitgever René Bakker maakten voor dit gedenkwaardige Celan-jaar de hier aangekondigde uitgave Er zal een gaan zijn.

Onder de tab 'Toelichting' leest u meer over de auteur en de achtergronden van deze nieuwe bundel. 

Op 29 oktober 2020 is deze uitgave gepresenteerd in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. 
Klik hier om een opname van deze presentatie te zien.

Van deze uitgave is ook een luxe editie gemaakt. Zie hiervoor 1.1.126A


Paul Celan werd in 1920 in Roemenië geboren als enig kind van joodse ouders die door de nazi’s werden vermoord. Hij woonde het grootste deel van zijn leven in Frankrijk. In 1970 maakte hij een eind aan zijn leven.
Paul Celan wordt algemeen beschouwd als een van de grootste dichters van de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij schreef in het Duits, zijn moedertaal. Beïnvloed door het symbolisme en het surrealisme schreef hij poëzie waarin hij op zijn eigen wijze zijn ervaringen met de Holocaust verwerkte. 

In 1965 ontmoette Paul Celan in Parijs Ilana Shmueli. In 1969 gevolgd door een ontmoeting in Jeruzalem. Er ontstond in de laatste maanden van Celans leven een hevige correspondentie tussen beiden. De brieven gingen vaak vergezeld van gedichten, de laatste die hij geschreven heeft.
Deze gedichten die nooit als een afzonderlijke bundel verschenen, zijn door Ton Naaijkens opnieuw vertaald. Bij deze gedichten maakte Marie-Luc Grall een aantal prenten. Enkele daarvan zijn als beeldende elementen in de bundel gebruikt.
Het boek verschijnt onder de titel Er zal een gaan zijn, woorden uit een van de 27 gedichten die hierin verzameld zijn. Daaraan toegevoegd is een uitgebreide, door de vertaler geschreven toelichting.

Alle technische bijzonderheden over dit boek leest u onder de tab 'Beknopte beschrijving' of 'Details'.

Behalve dit boek met de gedichten, dat onder 1.1.126 afzonderlijk wordt aangeboden, is een speciale editie gemaakt waar deze bundel een onderdeel van vormt. In een bij deze uitgave passende cassette bevindt zich behalve de bundel een origineel werk van Marie-Luc Grall, gevat in een een door de kunstenaar op bijzondere wijze bewerkt omslag. Meer informatie over deze speciale editie leest u onder 1.1.126A.

Er zal een gaan zijn is op 29 oktober 2020 gepresenteerd in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Vormgever, vertaler en kunstenaar zijn bij die gelegenheid ingegaan op de achtergrond van de gedichten en de totstandkoming van de uitgave. Klik hier om een opname van deze presentatie te zien.Titel
 Er zal een gaan zijn
Auteur
 Paul Celan
Uitgavenummer
 1.1.126
Pers
Atalanta Pers
Plaats
Baarn
Datum
2020
Opbouw
 [3]: imprint, [4-5]: titel, [7-34]: tekst, [36-40]: toelichting, [42-43]: colofon, [44]: copyright
Formaat
 28.1 x 20.3 cm
Illustraties
 Marie-Luc Grall
Vormgeving
 René Bakker
Vertaling
 Ton Naaijkens
Drukkersmerk
 Marie-Luc Grall
Oplage
 65 exemplaren:  I-V en 1-60
Letter
 Folio, Garamond, Myriad Pro
Papier
 135 grs. Grey
Druktechniek
 full-colour piëzografie
Bindwijze 
 gebonden, opgelegde platten
Uitvoering
 
Bijzonderheden
 20 exemplaren (I-V en 15 stuks uit de oplage van 60) maken deel uit van de luxe editie van deze uitgave. Zie hiervoor 1.1.126A
Documentatie
 
Signaleringen
 
Sec. literatuur
 

Ton Naaijkens is vertaler en essayist. Hij was tot voor kort hoogleraar Duitse letterkunde alsmede Vertaalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij een van de redacteuren van het tijdschrift over vertalen Filter.  In november 2020 verschijnt van zijn hand het Verzameld werk van Paul Celan (bij Athenaeum - Polak & Van Gennep). 

Marie-Luc Grall is geboren in Bretagne (Frankrijk). Zij heeft de Rietveld Academie in Amsterdam gevolgd en Franse letterkunde gestudeerd in Brest en in Amsterdam.
Taal heeft altijd een rol gespeeld in haar beeldend werk. Zij vergelijkt graag haar werk met dat van de dichter: het zoeken naar een beeldtaal om vorm te geven aan een andere communicatie. Zij gebruikt verschillende technieken om een beeld te scheppen dat niet eenduidig is. Het is een uitnodiging aan de toeschouwer om in deze andere wereld te stappen.  


###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel
 ER zal een gaan zijn
Auteur
 Paul Celan
Uitgavenummer
 1.1.126
Pers
 Atalanta Pers
Opbouw
 
Formaat
 28.1 x 20.3 cm
Illustraties
 Marie-Luc Grall
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 Marie-Luc Grall
Oplage
 65 exemplaren: I-V en 1-60
I-V en 15 exemplaren uit de oplage van 60 maken deel uit van een luxe editie (zie: 1.1.126A)