Show your darlings

een kleine expositie bij 40 jaar Atalanta Pers

Introductie

Veertig jaar geleden, in de eerste maand van 1979, verscheen de eerste uitgave onder het imprint Atalanta Pers. Er waren in het jaar daarvoor al wel wat kleine, verkennende druksels gemaakt, maar officieel was het allemaal nog niet.

Het leek me een mooi idee om in dit jubileumjaar een kleine, digitale tentoonstelling in te richten. De expositieruimte wordt gevormd door deze pagina’s op de Atalanta-website. Getoond worden items uit het Atalanta-archief, hier en daar aangevuld met herinneringen.
In de komende tijd neem ik u mee door de veertig jaren waarin we boeken maakten, op eigen initiatief of in opdracht, poëziebundels en kunstenaarsboeken, uitgaven in oplaag en gelegenheidswerk.

Alle uitgaven zijn mij lief en daarom was het bijzonder lastig een keuze te maken uit de 121 boeken en de bijna 350 andersoortige uitgaven die in de loop van 40 jaren verschenen. Het is toch altijd weer een kwestie van Kill your darlings. Om die reden heb ik aan deze bekende uitdrukking een draai gegeven en Show your darlings als titel van deze digitale tentoonstelling gekozen.
De expositie zal in de loop van dit jubileumjaar langzaam worden opgebouwd: elke maand wordt er een item toegevoegd. Aan het eind van het jaar zal deze digitale expositie overgaan in een uitgebreide, fysieke tentoonstelling in Museum CODA te Apeldoorn.  

Het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van mijn keuzes was de vraag of ik u iets nieuws kon vertellen of tonen, iets wat een aardige aanvulling zou zijn op alle gegevens die binnen deze website al te vinden zijn. Ik hoop daarin geslaagd te zijn.

Wel, we kunnen beginnen. Natuurlijk kunt u mij ook vragen stellen. Op elke pagina wordt u zoals u zult zien daartoe de gelegenheid geboden.

Ik wens u veel plezier.


René Bakker

Zeven Zestigers [ 1983-1985 ]

2/12  -  Nooit meer een reeks

In 1983 startte ik met de reeks ‘Zeven Zestigers’ een zeer ambitieus karwei. Groot geworden met de poëzie van de jaren 60 en een liefhebber ervan, nam ik mij...

 Ga verder

Voedsel tot nadenken [ 1.1.1 – 1979 ]

1/12  -  Alle begin is moeilijk

Het oefenen in de aanloop naar 1979 bestond uit het vervaardigen van wat gelegenheidsdruksels, waaronder een bedankkaart (1.4.1 - zie de afbeelding) voor de...

 Ga verder