Bij de Atalanta Pers worden uitgaven gemaakt waarin vorm en inhoud een organisch geheel vormen. Drijvende krachten daarbij zijn niet alleen de liefde voor poëzie en beeldende kunst, maar ook die voor het edele ambacht van vormgever, drukker en binder.

Vorm en inhoud

Soms ligt in onze uitgaven de nadruk op het woord en ontstaan poëziebundels met een bijzondere typografische vormgeving. Dan weer soleert een beeldend kunstenaar en ontstaan de uitgaven, waarin een kunstenaar zichzelf in woord en beeld portretteert. Tussen die twee uitersten komen boeken uit waarin het woord en het beeld even belangrijk zijn en elkaar in het boek begeleiden, zonder elkaar te willen illustreren. Soms wordt aan een uitgave ook een door Atalanta Pers zelf geproduceerde cd of dvd toegevoegd. Zo kwamen er al enkele cd's uit waarop dichters hun eigen werk lezen en werden op dvd al een viertal kunstenaarsportretten uitgebracht.

Wie wij zijn

In 1979 begon René Bakker onder het imprint Atalanta Pers met het maken van boeken. Hij is de vormgever, drukker en uitgever. Soms vindt zijn eigen (foto)grafisch werk als beeldend kunstenaar ook een plaats in de boeken. Zijn vrouw Tineke Bakker verzorgt het bindwerk van bijna alle uitgaven.

Verschillende uitgaven zijn met een prijs onderscheiden, waaronder die van 'Mooi Marginaal' en 'De Best Verzorgde Boeken'. De uitgaven van de Atalanta Pers zijn in vele particuliere en openbare collecties aanwezig, zowel in Nederland als daarbuiten.

In beeld

Uitvoering

Bijna alle werkzaamheden worden door René en Tineke Bakker in eigen atelier uitgevoerd. Dat geldt zowel voor de vormgeving als voor het drukwerk en het altijd met de hand uitgevoerde bindwerk van de uitgaven. Daarbij wordt zowel van oude ambachtelijke als van moderne digitale technieken gebruik gemaakt. Alleen door zoveel mogelijk in eigen hand te houden kunnen zij, is hun opvatting, het beste resultaat bereiken.

De boeken die de Atalanta Pers uitbrengt, verschijnen altijd in een kleine, gelimiteerde oplage. Ze zijn genummerd en meestal ook door de auteur en/of beeldend kunstenaar gesigneerd. U zult deze bijzondere uitgaven doorgaans niet in de boekhandel aantreffen. U bestelt ze dan ook het beste via deze website rechtstreeks bij de uitgever, de Atalanta Pers.