Om in te lijsten ...

Terug

In 2012 verscheen Berg en water, een uitgave waarin een aantal Chinese landschapsgedichten het uitgangspunt vormden voor een reeks bijzondere prenten. Deze bladen verschenen, voorzien van een titelblad en een colofon als complete uitgave in een mooie doos.
Naast deze totaaluitgave zijn de prenten ook afzonderlijk uitgebracht in een oplage van 3 exemplaren, waarvan 2 series voor verkoop. Uit deze series zijn nog enkele exemplaren te koop. Wellicht iets om uzelf of iemand anders blij mee te maken..?

Hier kunt u de prenten bekijken en alle bijzonderheden erover lezen. Ook leest u daar hoe u kunt bestellen.

Terug