In het vooruitzicht

Na Kunst is een vreemd lichaam en de aanbieding van lossen prenten uit Berg en water, de twee laatste uitgaven van 2022, bezinnen we ons op nieuwe plannen voor het komend jaar.

Zeker is in...

 Ga verder

Om in te lijsten ...

In 2012 verscheen Berg en water, een uitgave waarin een aantal Chinese landschapsgedichten het uitgangspunt vormden voor een reeks bijzondere prenten. Deze bladen verschenen, voorzien van...

 Ga verder

Reeks "Dooddoeners" afgerond

In januari 2022 verscheen het eerste blad van de reeks waarvoor dichter Mark Boog zes maal een gedicht schreef met een bekende dooddoener als titel en onderwerp. De reeks vond met de zesde...

 Ga verder

Mooi Marginaal (2)

Tweejaarlijks worden door de stichting Laurens Janszoon Koster onder de naam Mooi Marginaal de mooiste in die jaren verschenen bibliofiele uitgaven gekozen en aan het publiek gepresenteerd.
O...

 Ga verder

Najaarsuitgave

In 1987 overleed Oey Tjeng Sit, apotheker en beeldend kunstenaar te Amsterdam. Niet lang daarna verscheen bij Atalanta Pers de uitgave courant, incourant, in 1990 gevolgd door Een stilte die...

 Ga verder