Show your darlings

een kleine expositie bij 40 jaar Atalanta Pers

Introductie

Veertig jaar geleden, in de eerste maand van 1979, verscheen de eerste uitgave onder het imprint Atalanta Pers. Er waren in het jaar daarvoor al wel wat kleine, verkennende drukwerkjes gemaakt, maar officieel was het allemaal nog niet.

Het leek me een mooi idee om in dit jubileumjaar een kleine, digitale tentoonstelling in te richten. De expositieruimte wordt gevormd door deze pagina’s op de Atalanta-website. Getoond worden items uit het Atalanta-archief, hier en daar aangevuld met herinneringen.
Ik neem u in deze expositie mee door de veertig jaren waarin we boeken maakten, op eigen initiatief of in opdracht, poëziebundels en kunstenaarsboeken, unica, uitgaven in oplaag en gelegenheidswerk.

Alle uitgaven zijn mij lief en daarom was het bijzonder lastig een keuze te maken uit de 121 boeken en de bijna 350 andersoortige uitgaven die tussen 1979 en 2019 verschenen. Het blijkt toch altijd weer een kwestie van Kill your darlings te zijn. Om die reden heb ik aan deze bekende uitdrukking een draai gegeven en Show your darlings als titel voor deze digitale tentoonstelling gekozen.
De expositie is in de loop van het jubileumjaar 2019 langzaam opgebouwd: elke maand werd een item toegevoegd. Aan het eind van dat jaar is deze digitale expositie overgegaan in een uitgebreide, fysieke tentoonstelling in Museum CODA te Apeldoorn. ( Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten in dat jaar en om een korte filmimpressie van die tentoonstelling te zien.)  

Het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van mijn keuzes voor deze web-expositie was de vraag of ik u iets nieuws kon vertellen en laten zien, zaken die aardige aanvullingen zouden kunnen zijn op alle gegevens die binnen deze website al te vinden zijn. Ik hoop daarin geslaagd te zijn.

Wel, we kunnen beginnen. Ik zal graag uw gids zijn.
Natuurlijk kunt u mij ook vragen stellen. Op elke pagina wordt u zoals u zult zien daartoe de gelegenheid geboden.

Ik wens u veel plezier.

     René Bakker

Hetzelfde anders [ 1.1.51 - 1997 ]

6/12 - Herhaling is een kracht

Een van de telkens weer terugkerende thema’s in zowel de boekuitgaven als de vele andere publicaties is dat van de seizoenen.
Alles begon met een sterke...

 Ga verder

Aan elkaar [ 1.1.59 - 2001 ]

7/12 - Gedichtenwisselingen

De poëzie is mij altijd lief geweest. Goede docenten op de middelbare school hebben in het ontwikkelen van die liefde een belangrijke rol gespeeld. Toen ik...

 Ga verder

Beeldspraak [ 1.1.63 - 2002 ]

8/12 - Alles begint bij de band

Bij de allereerste uitgave was nog geen sprake van een band. De losse velletjes van Voedsel tot nadenken [ <link...

 Ga verder

Overgangen [ 1.1.67 - 2004 ]

9/12 - Voor de gelegenheid

Er is altijd wel een gelegenheid die uitnodigt om een kleine of grotere uitgave te maken. Dat is in de loop der jaren dan ook menigmaal gedaan.
Het meeste...

 Ga verder

Bloomsday [ 2.1.24 - 2007 ]

10/12 - Elke uitgave een opdracht

In het vorig item sprak ik over de uitgaven die buiten het reguliere circuit verschenen. Naast de vele ‘gelegenheidsuitgaven’ kwamen er ook verschillende...

 Ga verder