Show your darlings

een kleine expositie bij 40 jaar Atalanta Pers

Introductie

Veertig jaar geleden, in de eerste maand van 1979, verscheen de eerste uitgave onder het imprint Atalanta Pers. Er waren in het jaar daarvoor al wel wat kleine, verkennende druksels gemaakt, maar officieel was het allemaal nog niet.

Het leek me een mooi idee om in dit jubileumjaar een kleine, digitale tentoonstelling in te richten. De expositieruimte wordt gevormd door deze pagina’s op de Atalanta-website. Getoond worden items uit het Atalanta-archief, hier en daar aangevuld met herinneringen.
In de komende tijd neem ik u mee door de veertig jaren waarin we boeken maakten, op eigen initiatief of in opdracht, poëziebundels en kunstenaarsboeken, uitgaven in oplaag en gelegenheidswerk.

Alle uitgaven zijn mij lief en daarom was het bijzonder lastig een keuze te maken uit de 121 boeken en de bijna 350 andersoortige uitgaven die in de loop van 40 jaren verschenen. Het is toch altijd weer een kwestie van Kill your darlings. Om die reden heb ik aan deze bekende uitdrukking een draai gegeven en Show your darlings als titel van deze digitale tentoonstelling gekozen.
De expositie zal in de loop van dit jubileumjaar langzaam worden opgebouwd: elke maand wordt er een item toegevoegd. Aan het eind van het jaar zal deze digitale expositie overgaan in een uitgebreide, fysieke tentoonstelling in Museum CODA te Apeldoorn.  

Het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van mijn keuzes was de vraag of ik u iets nieuws kon vertellen of tonen, iets wat een aardige aanvulling zou zijn op alle gegevens die binnen deze website al te vinden zijn. Ik hoop daarin geslaagd te zijn.

Wel, we kunnen beginnen. Natuurlijk kunt u mij ook vragen stellen. Op elke pagina wordt u zoals u zult zien daartoe de gelegenheid geboden.

Ik wens u veel plezier.


René Bakker

Nooit verschenen [ 1979 - 2019 ]

12/12 - Kinderloze gedachten

In 2010 verscheen het door Gummbah gemaakte “Net Niet Verschenen Boeken”, een hilarische catalogus van door hem bedachte, nooit uitgebrachte boeken. Bizarre...

 Ga verder

Mare Vacui [ 1.1.118 - 2018 ]

11/12 - Alles is beeldend

In het zesde deel van dit webexposé sprak ik over een telkens terugkerend thema in het fonds van de Atalanta Pers: de seizoenen. Maar er is nog een thema dat als...

 Ga verder

Bloomsday [ 2.1.24 - 2007 ]

10/12 - Elke uitgave een opdracht

In het vorig item sprak ik over de uitgaven die buiten het reguliere circuit verschenen. Naast de vele ‘gelegenheidsuitgaven’ kwamen er ook verschillende...

 Ga verder

Overgangen [ 1.1.67 - 2004 ]

9/12 - Voor de gelegenheid

Er is altijd wel een gelegenheid die uitnodigt om een kleine of grotere uitgave te maken. Dat is in de loop der jaren dan ook menigmaal gedaan.
Het meeste...

 Ga verder

Beeldspraak [ 1.1.63 - 2002 ]

8/12 - Alles begint bij de band

Bij de allereerste uitgave was nog geen sprake van een band. De losse velletjes van Voedsel tot nadenken [ <link...

 Ga verder