Show your darlings

een kleine expositie bij 40 jaar Atalanta Pers

Introductie

Veertig jaar geleden, in de eerste maand van 1979, verscheen de eerste uitgave onder het imprint Atalanta Pers. Er waren in het jaar daarvoor al wel wat kleine, verkennende drukwerkjes gemaakt, maar officieel was het allemaal nog niet.

Het leek me een mooi idee om in dit jubileumjaar een kleine, digitale tentoonstelling in te richten. De expositieruimte wordt gevormd door deze pagina’s op de Atalanta-website. Getoond worden items uit het Atalanta-archief, hier en daar aangevuld met herinneringen.
Ik neem u in deze expositie mee door de veertig jaren waarin we boeken maakten, op eigen initiatief of in opdracht, poëziebundels en kunstenaarsboeken, unica, uitgaven in oplaag en gelegenheidswerk.

Alle uitgaven zijn mij lief en daarom was het bijzonder lastig een keuze te maken uit de 121 boeken en de bijna 350 andersoortige uitgaven die tussen 1979 en 2019 verschenen. Het blijkt toch altijd weer een kwestie van Kill your darlings te zijn. Om die reden heb ik aan deze bekende uitdrukking een draai gegeven en Show your darlings als titel voor deze digitale tentoonstelling gekozen.
De expositie is in de loop van het jubileumjaar 2019 langzaam opgebouwd: elke maand werd een item toegevoegd. Aan het eind van dat jaar is deze digitale expositie overgegaan in een uitgebreide, fysieke tentoonstelling in Museum CODA te Apeldoorn. ( Klik hier voor een overzicht van alle activiteiten in dat jaar en om een korte filmimpressie van die tentoonstelling te zien.)  

Het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van mijn keuzes voor deze web-expositie was de vraag of ik u iets nieuws kon vertellen en laten zien, zaken die aardige aanvullingen zouden kunnen zijn op alle gegevens die binnen deze website al te vinden zijn. Ik hoop daarin geslaagd te zijn.

Wel, we kunnen beginnen. Ik zal graag uw gids zijn.
Natuurlijk kunt u mij ook vragen stellen. Op elke pagina wordt u zoals u zult zien daartoe de gelegenheid geboden.

Ik wens u veel plezier.

     René Bakker

Voedsel tot nadenken [ 1.1.1 – 1979 ]

1/12  -  Alle begin is moeilijk

Het oefenen in de aanloop naar 1979 bestond uit het vervaardigen van wat gelegenheidsdruksels, waaronder een bedankkaart (1.4.1 - zie de afbeelding) voor de...

 Ga verder

Zeven Zestigers [ 1983-1985 ]

2/12  -  Nooit meer een reeks

In 1983 startte ik met de reeks ‘Zeven Zestigers’ een zeer ambitieus karwei. Groot geworden met de poëzie van de jaren 60 en een liefhebber ervan, nam ik mij...

 Ga verder

Courant, incourant [ 1.1.32 - 1988 ]

3/12  -  Ach, het maken van kunst

In de loop van de jaren heb ik veel schrijvers en beeldend kunstenaars ontmoet. Het werk van sommigen ervaar je als zo boeiend dat onmiddellijk de wens...

 Ga verder

Stretto [ 1.1.45 - 1995 ]

4/12  -  Een boek heeft geschiedenis

Mijn opvattingen en ideeën over de vormgeving van een boek zijn zeer flexibel. Ze zijn sterk afhankelijk van de inhoud van een uitgave. Omdat ik graag...

 Ga verder

Tegen de tijd [ 1.1.47 - 1996 ]

5/12 - Vrij in gebondenheid

Willem van Toorn ken ik al heel lang. Het eerste contact werd gelegd voor zijn aandeel in de reeks ‘Zeven Zestigers’ [ <link...

 Ga verder