Mede namens de Atalanta Pers

Terug

Opus 15 -  21   [1987 / 1993]

Het is 1987. Er wordt gewerkt aan de inmiddels 30e boekuitgave van de Atalanta Pers. Het is een mooi moment om het adresbestand van hen die de lentegroet toegestuurd krijgen uit te breiden. Trouwe kopers c.q. vaste afnemers krijgen vanaf dit jaar de wens ook toegestuurd. Vanaf 1987 verschijnen de lentewensen dan ook (mede) onder het imprint Atalanta Pers, soms zelfs voorzien van een beeldmerk. Vaak is dit dan al gemaakt en gebruikt voor een boekuitgave (zoals gold voor de vlinder in 1987), maar soms ook zijn ze speciaal voor de lentegroet ontworpen.

Zoals duidelijk te zien is, ook in dit reeksje van zeven kaarten, is het karakter ervan zeer divers: van heel speels tot uitermate ernstig.

Aan sommige lentegroeten is duidelijk af te lezen dat er veel tijd en energie is gestoken in het ontwerp en de productie ervan. De uitgaafjes van 1988 en 1992 zijn daar voorbeelden van. Bij de laatstgenoemde was het een oefening in het in diverse drukgangen over elkaar heen zetten van uit linoleum gestoken vormen met het effect van transparantie. De grote boekuitgave waarvoor deze oefeningen bedoeld waren en waarin ik dit procedé had willen toepassen, is echter nooit gemaakt.
Maar het tegenovergestelde kwam ook voor: te weinig tijd, geen inspiratie. Zo kan ik me herinneren dat de groet voor 1991 een op het allerlaatste moment gemaakte haastklus was. Gelukkig een eenzame uitzondering.

Wie de bibliografische gegevens van de boekuitgaven bestudeert, zal ontdekken dat het getal 21, een betekenisvol getal voor mij, veelvuldig en in vele vormen voorkomt. Dus toen in de reeks lentekaarten opus 21 verscheen, moest die uitgave dan ook speciale aandacht krijgen. Het werd “Intiem landschap”, een titel die ik meegaf aan een uitgaafje waarvoor de dichter Willem van Toorn op ons verzoek een prachtig gedicht schreef. Deze lentegroet werd bij uitzondering niet verzonden maar meegegeven na afloop van een lenteborrel bij ons thuis. Deze gelegenheidsuitgave werd tevens een officiële Atalanta-uitgave (1.1.43).

Als u wilt reageren op wat u zag en las, dan wordt dat zeer op prijs gesteld.
U kunt uw opmerkingen en/of vragen sturen naar: info@atalantapers.nl

Terug