50 jaar Hetzelfde anders

alle lentekaarten in vogelvlucht

De Atalanta Pers liet in de meer dan 40 jaar van haar bestaan inmiddels ruim 130 poëzie-uitgaven en kunstenaarsboeken verschijnen. Ze zijn allemaal beschreven en zichtbaar gemaakt in de ‘Bibliografie’ op deze website.

Maar naast deze uitgaven die ter verkoop werden aangeboden zijn er ook bijna 400 andersoortige uitgaven gemaakt. Ze verschenen vaak bij een bepaalde gelegenheid en zijn meestal op eigen initiatief maar soms ook in opdracht gemaakt. Ze zijn niet te koop geweest en zijn om die reden dan ook niet bij een groot publiek bekend.

Misschien het meest bekend is een reeks kleine uitgaafjes waar zelfs al voor de geboorte van de Atalanta Pers mee is begonnen: de reeks ‘lentekaarten’. Het in 2022 verschijnen van de vijftigste kaart in deze reeks is een mooie aanleiding om u met deze reeks kennis te laten maken.

Als u enigszins bekend bent met de Atalanta Pers, dan weet u dat er twee thema’s zijn die met een zekere regelmaat terugkeren: de vier seizoenen en de vier elementen.

Enkele voorbeelden van uitgaven waarin (een van) deze thema’s overduidelijk, soms zelfs al in de titel zichtbaar waren, zijn:

 • Elementair  (1.1.4)
 • Als een boom die bloeit en overwintert  (1.1.10)
 • Elementen  (1.1.39)
 • Hetzelfde anders  (1.1.51)
 • Achtduizend seizoenen  (1.1.56)
 • Het voorjaar komt in stilte  (1.1.61)
 • Honderd seizoenen Atalanta Pers  (1.1.68)
 • Seizoenen  (1.1.69)
 • Jaargang  (1.1.75)
 • Maak water  (1.1.76)
 • De serie “Elementen” (1.1.78 – 88 – 96 – 108)
 • De elementen  (1.1.109)

Maar ook in uitgaven waar de titel geen aanwijzing geeft, spelen deze thema’s een rol, zoals bijvoorbeeld in:

 • Kopwit  (1.1.72)
 • Er is altijd  (1.1.93)
 • Vierkant  (1.1.106)
 • Mare Vacui  (1.1.118)

Het thema van de seizoenen komt echter het meest duidelijk en frequent uit in de ieder jaar uitgebrachte lentegroet.
Ik neem u in deze kleine expositie mee en toon u alle lente-uitgaafjes die tot nu toe verschenen zijn. Ik doe dat in een aantal blokjes waarin telkens zeven kaarten de revue passeren. Tot slot wordt aandacht besteed  aan de 50e kaart en aan de jubileumuitgave die daarbij verschijnt.

De titel van deze kleine webexpositie is dezelfde als die van de jubileumuitgave die verscheen bij het uitbrengen van de 25e lentekaart in 1997.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier toe.
René Bakker

Hoe het begon

Opus 0   [1973 / 1979]

1972 is het jaar waarin Tineke en René Bakker trouwden. Omdat ik veel tekende en ook voor anderen verlovings- of trouwkaarten had...

 Ga verder

Met de hand geschreven en getekend

Opus 01 -  07   [1973 / 1979]

Het is 1973. De Atalanta Pers bestaat nog niet. Wel de wens om een traditie in gang te zetten en jaarlijks een lentewens aan...

 Ga verder

Het eerste drukwerk

Opus 08 -  14   [1980 / 1986]

Het is eind 1978. Een bevriend antiquair doet mij een klein handdegelpersje cadeau. De eerste drukproeven worden gemaakt, maar...

 Ga verder

Mede namens de Atalanta Pers

Opus 15 -  21   [1987 / 1993]

Het is 1987. Er wordt gewerkt aan de inmiddels 30e boekuitgave van de Atalanta Pers. Het is een mooi moment om het adresbestand...

 Ga verder

Werkwijze, reacties en een jubileum

Opus 22 -  28   [1994 / 2000]

In de eerste jaren begon ik vaak al enkele maanden van tevoren na te denken over de wens die gemaakt moest worden. Dat ging niet...

 Ga verder

Lezen en kijken

Opus 29 -  35   [2001 / 2007]

De wenskaart van het jaar 2000, de eerste in de 21e eeuw, is een eenvoudige. Dit omdat we bij het ingaan van dit nieuwe...

 Ga verder

Een kwestie van gewicht

Opus 36 -  42   [2008 / 2014]

Dat de ontwikkelingen op het gebied van digitale technieken niet aan de Atalanta Pers zijn voorbijgegaan, is ook in de...

 Ga verder

Typografisch, fotografisch

Opus 43 -  49   [2015 / 2021]

Wat mij opvalt als ik de hele reeks lentekaarten bekijk, is dat de typografie het over het algemeen wint van andersoortig beeld,...

 Ga verder

Niets nieuws onder de zon

Opus 50   [2022]

De lentegroet van 2022, de vijftigste, behoeft weinig toelichting. Toch een paar woorden daarover.
Zodra dit gedicht mij bij toeval onder...

 Ga verder

Tot besluit

Omdat 2021 een jubileumjaar is, hebben we gemeend om net zoals we in 1993, 1997 en 2002 deden, ook dit jaar iets extra’s doen. Dus maakten we een kleine...

 Ga verder