50 jaar Hetzelfde anders

alle lentekaarten in vogelvlucht

Introductie

De Atalanta Pers liet in de meer dan 40 jaar van haar bestaan inmiddels ruim 130 poëzie-uitgaven en kunstenaarsboeken verschijnen. Ze zijn allemaal beschreven en zichtbaar gemaakt in de ‘Bibliografie’ op deze website.

Maar naast deze uitgaven die ter verkoop werden aangeboden zijn er ook bijna 400 andersoortige uitgaven gemaakt. Ze verschenen vaak bij een bepaalde gelegenheid en zijn meestal op eigen initiatief maar soms ook in opdracht gemaakt. Ze zijn niet te koop geweest en zijn om die reden dan ook niet bij een groot publiek bekend.

Misschien het meest bekend is een reeks kleine uitgaafjes waar zelfs al voor de geboorte van de Atalanta Pers mee is begonnen: de reeks ‘lentekaarten’. Het in 2022 verschijnen van de vijftigste kaart in deze reeks is een mooie aanleiding om u met deze reeks kennis te laten maken.

Als u enigszins bekend bent met de Atalanta Pers, dan weet u dat er twee thema’s zijn die met een zekere regelmaat terugkeren: de vier seizoenen en de vier elementen.

Enkele voorbeelden van uitgaven waarin (een van) deze thema’s overduidelijk, soms zelfs al in de titel zichtbaar waren, zijn:

 • Elementair  (1.1.4)
 • Als een boom die bloeit en overwintert  (1.1.10)
 • Elementen  (1.1.39)
 • Hetzelfde anders  (1.1.51)
 • Achtduizend seizoenen  (1.1.56)
 • Het voorjaar komt in stilte  (1.1.61)
 • Honderd seizoenen Atalanta Pers  (1.1.68)
 • Seizoenen  (1.1.69)
 • Jaargang  (1.1.75)
 • Maak water  (1.1.76)
 • De serie “Elementen” (1.1.78 – 88 – 96 – 108)
 • De elementen  (1.1.109)

Maar ook in uitgaven waar de titel geen aanwijzing geeft, spelen deze thema’s een rol, zoals bijvoorbeeld in:

 • Kopwit  (1.1.72)
 • Er is altijd  (1.1.93)
 • Vierkant  (1.1.106)
 • Mare Vacui  (1.1.118)

Het thema van de seizoenen komt echter het meest duidelijk en frequent uit in de ieder jaar uitgebrachte lentegroet.
Ik neem u in deze kleine expositie mee en toon u alle lente-uitgaafjes die tot nu toe verschenen zijn. Ik doe dat in een aantal blokjes waarin telkens zeven kaarten de revue passeren. Tot slot wordt aandacht besteed  aan de 50e kaart en aan de jubileumuitgave die daarbij verschijnt.

De titel van deze kleine webexpositie is dezelfde als die van de jubileumuitgave die verscheen bij het uitbrengen van de 25e lentekaart in 1997.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier toe.
René Bakker

Klik hier om naar de expositie te gaan.