De conservatoren van zes openbare collecties feliciteren de Atalanta Pers met haar 45ste verjaardag. Ze schreven daarvoor ieder een korte beschouwing.
Hun bijdragen zullen hier in de loop van 2024 verschijnen.

Introductie

 

De uitgaven van de Atalanta Pers bevinden zich niet alleen in de collecties van particuliere kopers en verzamelaars, maar ook in die van openbare instellingen als bibliotheken en musea.
Met enkele is al sinds de start van de pers contact. Zo verzamelden de bibliotheek van Zeeland te Middelburg en de Universiteitsbibliotheek van Utrecht de Atalanta Pers al bijna vanaf de eerste uitgave. Dat vraagt van de conservatoren en collectiebeheerders niet alleen liefde voor het bibliofiele boek, maar ook inzicht en durf want de algemene aandacht ervoor is niet erg groot en de budgetten zijn klein. Een voorvechter was in dat opzicht de voormalige conservator van de Bibliotheek van Zeeland, Ronald Rijkse. Niet alleen zette hij dit vakgebied prominent op de kaart, hij wist ook een fantastische collectie bibliofiele drukken aan te leggen. Enorme bezuinigingen op cultuur maakten daar helaas een eind aan. Zijn opvolger doet wat mogelijk is om met zijn zeer beperkte middelen die collectie aan te vullen.

Atalanta Pers is blij dat haar uitgaven ook in openbare collecties zijn opgenomen. Niet alleen worden ze op deze manier bereikbaar gemaakt voor een groter publiek, maar ook worden ze zo hopelijk veilig gesteld voor de toekomst.

De conservatoren van zes openbare collecties schreven ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van Atalanta Pers een korte beschouwing over de collectie die zij beheren en het vaak al jarenlange contact met de Atalanta Pers. Het zijn achtereenvolgens:

Marinus Bierens  -  Bibliotheek van Zeeland
Bart Jaski  -  Universiteitsbibliotheek Utrecht
Carin E.M. Reinders  -  CODA, Apeldoorn
Jef Schaeps  -  Universiteitsbibliotheek Leiden
Dirk Van Duyse, Marlou de Bont  -  Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
Rickey Tax  -  Huis van het Boek, Den Haag   

Rickey Tax - Huis van het Boek, Den Haag

Mijn eerste kennismaking met de Atalanta Pers was in november 2002, kort na mijn aantreden als bibliothecaris in wat toen nog Museum Meermanno-Westreenianum heette. Gretig grutte ik door de...

 Ga verder