Overzicht van exposities en presentaties

Hierna volgt een 0verzicht van de exposities die in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden. Opgenomen zijn zowel exposities die geheel aan de Atalanta Pers waren gewijd als die waar een of meer uitgaven van de pers deel van uitmaakten.

Tevens zijn de activiteiten vermeld die zijn gehouden bij de presentatie van uitgaven, ten huize van de Atalanta Pers of elders.

Als er sprake is van uitgaven die zijn uitgebracht bij een jubileum, dan worden die vermeld. Zo mogelijk is er ook een link opgenomen naar de betreffende uitgaven in de bibliografie.

Exposities van vrij werk van René Bakker zijn in dit overzicht niet opgenomen, tenzij ze op een of andere manier gerelateerd zijn aan de Atalanta Pers.

Universiteitsbibliotheek - Leiden / Borzo Kunsthandel - Amsterdam / Atalanta Pers - Baarn

Universiteitsbibliotheek - Leiden
Koningsmoord! De executie van Karel I als zeventiende-eeuwse mediahype
Tentoonstelling in de...

 Ga verder

Stadsbibliotheek - Haarlem / Galerie Josine Bokhoven - Amsterdam / Borzo Kunsthandel - Amsterdam

Stadsbibliotheek - Haarlem
Mooi Marginaal 2008-2009
Tentoonstelling door de Stichting Laurens Janszoon Coster in november 2010 van de mooiste...

 Ga verder

Atalanta Pers - Baarn 2009

Presentatie van de uitgave de zee, de zee (1.1.78), het eerste deel van de reeks...

 Ga verder

Stadsbibliotheek - Haarlem

Mooi Marginaal 2006 -2007
Tentoonstelling door de Stichting Laurens Janszoon Coster in november 2008 van de mooiste Nederlandse en Vlaamse...

 Ga verder