Galerie De Ganzerik - Oisterwijk / Nieuwe Kerk - Amsterdam / Koninklijke Bibliotheek - Den Haag

Terug

Galerie De Ganzerik - Oisterwijk
Tentoonstelling ( februari tot 17 maart ) van gouaches van Hans Truijen, tezamen met werk van Georg Baselitz, Elvira Bach, Rainer Fetting, Anslem Kiefer, A.R. Penck e.a.. Tijdens deze expositie was een dummy te zien van Verschapen? (1.1.20), waarvoor Hans Truijen 3 litho's vervaardigde.

Nieuwe Kerk - Amsterdam
Kunstmanifestatie Galerie '85 ( maart 1985 ) met werk van Hans Landsaat. De uitgaven Als een boom die bloeit en overwintert (1.1.10) en Grenzen overgangen (1.1.14) maakten onderdeel uit van deze presentatie.

Koninklijke Bibliotheek - Den Haag
Tentoonstelling Nederlandse Literatuur in de Marge ( 1 juni tot en met 27 juli 1985 ) met werk van drukkers van de Stichting Drukwerk in de Marge ter gelegenheid van 20 jaar Stichting Drukwerk in de Marge. De uitgaven Oorlog (1.1.9), Het graf van Dubois (1.1.12), Gezicht op Rhenen (1.1.16) en Een doos die eenmaal open nooit meer dicht, waarin Raadselvers (1.3.1), maakten onderdeel uit van deze expositie.
De tentoonstelling was onderdeel van een dubbelexpositie tezamen met het Museum Meermanno-Westreenianum / Museum van het boek.
[ Deel, T. van, Nederlandse literatuur in de Marge. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 1 juni - 27 juli 1985, 's-Gravenhage, 1985 ].

Terug