Overzicht van exposities en presentaties

Hierna volgt een 0verzicht van de exposities die in de loop van de jaren hebben plaatsgevonden. Opgenomen zijn zowel exposities die geheel aan de Atalanta Pers waren gewijd als die waar een of meer uitgaven van de pers deel van uitmaakten.

Tevens zijn de activiteiten vermeld die zijn gehouden bij de presentatie van uitgaven, ten huize van de Atalanta Pers of elders.

Als er sprake is van uitgaven die zijn uitgebracht bij een jubileum, dan worden die vermeld. Zo mogelijk is er ook een link opgenomen naar de betreffende uitgaven in de bibliografie.

Exposities van vrij werk van René Bakker zijn in dit overzicht niet opgenomen, tenzij ze op een of andere manier gerelateerd zijn aan de Atalanta Pers.

Koninklijke Bibliotheek - Den Haag / Galerie Boog / Zeeuwse Bibliotheek - Middelburg

Koninklijke Bibliotheek - Den Haag
Uit de kast. 10 jaar marginaal drukwerk uit de Koninklijke Bibliotheek
Tentoonstelling ( van 4 augustus tot en...

 Ga verder

Kasteel Groeneveld - Baarn

Tentoonstelling ( 2 februari tot 1 september 1996 ) onder de titel "Tegen de tijd" met werk op papier van René Bakker en gedichten van Willem van...

 Ga verder

Stedelijk Museum - Amsterdam

Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam ( van 26 mei tot 2 juli 1999 ) met de selectie van de best verzorgde boeken van 1999.
Van de...

 Ga verder

Atalanta Pers - Baarn

Tentoonstelling ten huize van de Atalanta Pers te Baarn op 23 maart 2002 van de tot dan verschenen lentekaarten (1972 - 2002). Gelijktijdig vond de...

 Ga verder

Filmmuseum - Amsterdam / Stadsbibliotheek - Haarlem / Museum Meermanno-Westreenianum - 's-Gravenhage / Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) - 's-Gravenhage / Athenaeum Boekhandel - Amsterdam

Filmmuseum  -  Amsterdam
Op 3 april 2004 vond in het filmmuseum te Amsterdam de presentatie plaats van de uitgave Zodoende | Zo zie je maar van...

 Ga verder