Het geboortejaar van de Atalanta Pers is 1979. Veertig jaar later, in 2019, vierde zij haar veertigjarig bestaan. Op deze pagina geven we u een indruk van de activiteiten die ter gelegenheid van dit jubileum hebben plaatsgevonden en de uitgaven die in dit jubileumjaar zijn uitgebracht.

 

Tentoonstellingen

Webexpositie

In de aanloop naar een fysieke tentoonstelling in het CODA Museum te Apeldoorn werd op deze website een voorbereidende expositie ingericht. Deze expositie is opgebouwd uit 12 delen die gedurende de twaalf maanden van 2019 online zijn gezet. Startpunt was telkens één uitgave uit het fonds die om verschillende redenen bijzonder genoemd kan worden. Deze uitgave vormde de aanleiding om meer te vertellen en meer te laten zien dan in een fysieke tentoonstelling mogelijk zou zijn geweest.

Als titel voor deze expositie die ook een exposé genoemd kan worden, is Show your darlings gekozen.

Om deze expositie te bezoeken klik hier.

Expositie in de Bibliotheek van Zeeland

Van 9 juli tot 6 augustus 2019 is in de Bibliotheek van Zeeland een expositie te zien geweest die was ingericht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Atalanta Pers.

De Bibliotheek van Zeeland is de grootste culturele instelling in de provincie Zeeland. Naast haar bibliotheekfunctie organiseert ze ook tal van culturele evenementen.

De Zeeuwse Bibliotheek is vanaf het eerste uur zeer betrokken geweest bij de uitgaven en activiteiten van de Atalanta Pers en heeft al haar uitgaven aangekocht tot het moment dat dit door grote, gedwongen bezuinigingen niet langer mogelijk was. Dat betekent dat zij een van de grotere openbare collecties van Atalanta Pers-uitgaven bezit.

In 1993 toonde de Zeeuwse Bibliotheek onder de titel “René Bakker, werk op papier” al eens een overzicht van boekuitgaven en vrij werk.
Het was een mooi eerbewijs aan de Atalanta Pers dat de Bibliotheek van Zeeland in dit jubileumjaar opnieuw een keuze maakte uit haar grote collectie Atalanta-uitgaven om die aan het publiek te laten zien.

Expositie in het CODA Museum te Apeldoorn

Van 17 november 2019 t/m 16 februari 2020 bracht het CODA Museum te Apeldoorn 40 jaar Atalanta Pers in beeld met de tentoonstelling Vlinderslag.
Om een indruk te krijgen van deze tentoonstelling kunt u een korte filmimpressie bekijken. Klik daarvoor hier.

Zowel bij de opening als bij de finissage is de film Schrijvenderwijs getoond, een filmportret van beeldend kunstenaar Cees Andriessen, gemaakt door René Bakker en onderdeel van een bij deze gelegenheid gepresenteerd kunstenaarsboek. Zie: uitgaven.

Het ligt in de bedoeling van het CODA Museum om deze tentoonstelling in 2021 een vervolg te laten krijgen. Zodra hierover meer bekend is, leest u dat op deze website.

Jubileumuitgaven

In de bijna 120 uitgaven die de Atalanta Pers sinds 1979 uitbracht, gaan poëzie, beeldende kunst en vormgeving hand in hand. Ook is er sprake van thema's die als rode draden door het fonds lopen. Twee van die vaak terugkerende thema's zijn de seizoenen en de elementen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat die ook terugkeerden in de eerste uitgave waarmee de Atalanta Pers haar veertigjarig bestaan vierde. 

Zo is op de drempel van het jubileumjaar, in het najaar van 2018, Mare Vacui uitgebracht, een uitgave waarin de elementen en de seizoenen samenkomen. Vier gedichten van Johan de Boose die zowel de zee als de seizoenen als onderwerp hebben, worden vergezeld door een aantal fotoschilderingen van de zee.

Voor meer informatie over deze uitgave klik hier.

Op enkele uitzonderingen na heeft de Atalanta Pers altijd gewerkt met Nederlandse beeldend kunstenaars. Ook wat de poëzie betreft 'beperkten' we ons tot Nederlandstalige poëzie. Slechts een paar maal is van dit uitgangspunt afgeweken en hebben we poëzie van buitenlandse auteurs uitgebracht. Voorwaarde was dan wel dat het een nieuwe vertaling betrof (bv. Jorge Manrique - Strofen bij de dood van zijn vader - 1.1.6) of om poëzie ging die nog niet eerder in een Nederlandse vertaling was verschenen (bv. W.S. Graham - Benaderingen van hoe ze zich gedragen - 1.1.27 of André du Bouchet - Over de roerloze aarde - 1.1.31).

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum is opnieuw een belangrijke poëzievertaling uitgebracht. Het betrof de vertaling van Sommerfugledalen, Et Requiem van de Deense dichteres Inger Christensen (1935-2009), een sonnettenkrans, in vertaling uitgebracht onder de titel Het vlinderdal. In deze gedichtenreeks wordt zowel de lichtvoetigheid als de vergankelijkheid van vlinders beschreven.
Kleine detailopnamen van vlindervleugels begeleiden de poëzie in dit boek.

Voor meer informatie over deze bundel klik hier.

Behalve poëzie is ook de beeldende kunst van belang in onze uitgaven. Soms is zelfs sprake van kunstenaarsboeken, in een beperkte oplage en met origineel werk. We vonden het dan ook passend om als tweede jubileumuitgave een boek te maken waarin ook de beeldende kunst een prominente rol vervult.
Gekozen is voor beeldend kunstenaar Cees Andriessen, iemand met wie de Atalanta Pers al verschillende malen heeft samengewerkt (zie bijvoorbeeld: 1.1.31 - 1.1.34 - 1.1.38 - 1.1.93).

 

Deze jubileumuitgave met de titel Cees Andriessen - een drieluik  past niet alleen in de lijn van de kunstenaarsboeken, maar ook in die van de reeks "Dialogen": er is namelijk sprake van een gesprek tussen het beeldend werk van Cees Andriessen en de poëzie van zijn zoon, de dichter Mischa Andriessen. Bovendien wordt het geheel aangevuld met een filmisch portret van Cees Andriessen.

 

Klik hier voor uitgebreide informatie over dit boek.