Disclaimer

Wie gebruik maakt van de op www.atalantapers.nl gepubliceerde informatie gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud
De redactie (*) van Atalanta Pers streeft ernaar actuele, volledige en juiste informatie aan te bieden. Ondanks de constante zorg en aandacht van de redactie, is het mogelijk dat de informatie die op www.atalantapers.nl wordt gepubliceerd onvolledig, niet actueel of onjuist is. Beweringen en meningen, op de pagina's van www.atalantapers.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Atalanta Pers.
Zij sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van informatie van deze site.

Auteursrecht
Op de informatie en foto’s op deze website berust auteursrecht. Het zonder toestemming van de redactie van Atalanta Pers overnemen en/of verveelvoudigen, dan wel publiceren ervan is niet toegestaan.

Beschikbaarheid
De redactie zorgt voor een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar website en wil eventuele storingen zo snel mogelijk verhelpen. De redactie van Atalanta Pers is niet aansprakelijk voor storingen met betrekking tot de website www.atalantapers.nl.

Wijzigingen
De redactie van Atalanta Pers behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig deze voorwaarden en bepalingen van Atalanta Pers.

(*) Met 'redactie' wordt bedoeld: zij die de site van Atalanta Pers onderhouden en/of van content voorzien.

Deze disclaimer is voor het laatst aangepast op 2 mei 2018.