0 producten

Vroeger

Rutger Kopland
0,-
Vroeger is het zesde deel van een onder de titel ‘Zeven Zestigers’ in 1983 gestarte nieuwe reeks. In een geheel van zeven afzonderlijke delen is een poging gedaan de poëzie van de dichtersgeneratie van ’60 in kaart te brengen. De dichters hebben hiervoor zelf een representatieve selectie uit hun werk gemaakt en aan iedere keuze van hen gaat een inleiding door een literair criticus vooraf. Deel 6 gaat over de poëzie van Rutger Kopland. Zijn werk wordt ingeleid door Michel Bartosik.

Er is geen toelichting

Titel

Vroeger

Auteur

Rutger Kopland

Uitgavenummer

1.1.22

Reeks

Zeven Zestigers, deel 6.

Pers

Atalanta Pers, Baarn, [zomer 1985].

Plaats

Atalanta Pers, Baarn, [zomer 1985].

Datum

Atalanta Pers, Baarn, [zomer 1985].

Opbouw

II, 35, III p. / [3]: Franse titel, [5]: titel, 7-10: inleiding, 13-32: tekst, 34: bibliografie, 35: inhoud, [37]: colofon.

Formaat

28,2 x 19,4 cm. (gebonden editie); 27,7 x 19 cm. (gebrocheerde editie).

Vormgeving

René Bakker

Drukkersmerk

Hans Landsaat.

Oplage

117 genummerde en 13 ongenummerde exemplaren. I-IV: gebonden, bestemd voor de medewerkenden en op naam gedrukt;

V-XVII: gebrocheerd, niet in de handel; 1-100: gebrocheerd; [101-113]: gebrocheerd, HC.

Letter

Garamont.

Papier

120 grams Buddleia.

Druktechniek

Boekdruk, in zwart.

Tenzij anders wordt vermeld, is het drukwerk gedaan door René Bakker. 

Bindwijze

Gebonden, met schutblad van 120 grams Velasquez pauwblauw, in wit linnen band, met op rugzijde betiteling in zwart, met stofomslag van 120 grams Velasquez pauwblauw, met op voorzijde en op rugzijde betiteling in zwart; gebrocheerd, met schutblad van 120 grams Velasquez pauwblauw, in band van wit papier, met stofomslag van 120 grams Velasquez pauwblauw, met op voorzijde en op rugzijde betiteling in zwart.

Tenzij anders wordt vermeld, is het bindwerk gedaan door Tineke Bakker-Overeem.

Bijzonderheden

De bloemlezing die Rutger Kopland uit zijn poëzie maakte is door Michel Bartosik van een inleiding voorzien. Het lompenpapier 120 grams Buddleia ? niet in de handel ? is speciaal voor deze uitgave vervaardigd. De naamkeuze voor het unieke papier is door René Bakker zo gekozen, omdat Buddleia de Latijnse benaming is voor de vlinderstruik. Het colofon vermeldt als datering zomer 1984. Op een meegeleverd erratumblad (14,2 x 16,5 cm., eenzijdig bedrukt op 120 grams Buddleia) is dit gecorrigeerd naar zomer 1985.

Van de bundel Dit uitzicht (1982) zijn 7 gedichten opgenomen waar Bartosik in zijn inleiding vermeldt dat dit er 8 zijn.

Rutger Kopland is het pseudoniem van Rutger Hendrik van den Hoofdakker.

Documentatie

Aanbiedingsbrief, 29,7 x 21 cm., Baarn, nov[ember] [19]85, [2 p.], bedrukt met gekopieerd handschrift in zwart op wit papier.

Erratumblad, 14,2 x 21 cm., s.l., s.a., [2 p.], eenzijdig bedrukt in zwart op crème papier.

Brief, waarin melding van erratum, 29,7 x 21 cm., Baarn, 31 jan[uari] 1986, eenzijdig bedrukt in zwart op wit papier.

Signalering

? zie 1.1.13.

Secundaire Literatuur

zie 1.1.13.

###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel

Vroeger

Auteur

Rutger Kopland

Uitgavenummer

1.1.22

Reeks

Zeven Zestigers, deel 6.

Pers

Atalanta Pers, Baarn, [zomer 1985].

Formaat

28,2 x 19,4 cm. (gebonden editie); 27,7 x 19 cm. (gebrocheerde editie).

Oplage

117 genummerde en 13 ongenummerde exemplaren. I-IV: gebonden, bestemd voor de medewerkenden en op naam gedrukt;

V-XVII: gebrocheerd, niet in de handel; 1-100: gebrocheerd; [101-113]: gebrocheerd, HC.

Druktechniek

Boekdruk, in zwart.

Tenzij anders wordt vermeld, is het drukwerk gedaan door René Bakker.