0 producten

Plaatsen

Eva Gerlach & René Bakker
85,-

Plaatsen bevat een reeks van 21 gedichten en 7 prozateksten van Eva Gerlach, bij het schrijven waarvan zij zich onder meer liet inspireren door fotoschilderingen van René Bakker. Niet door de afzonderlijke beelden van schaduwen en stenen, maar door de sfeer van het totaalbeeld ervan. Het leverde uitermate indringende teksten op die door de Corona-tijd waarin ze zijn geschreven nog een extra lading meekregen. Ze gaan over weten en vergeten, zoeken en vinden, vasthouden en loslaten, en volgen een weg die in de thema’s schaduwen en stenen vele prachtige maar ook schurende beelden vindt.
Ook de vormgeving van het boek is bijzonder. Voor meer informatie over inhoud, vormgeving en de schrijfster leze men de tekst onder de tab 'Toelichting'.Over deze uitgave

In een gesprek dat we hadden bij een vorig project bleek dat Eva Gerlach en ik beiden gefascineerd zijn door stenen en schaduwen. We besloten om met die twee thema’s iets te gaan doen. Dat was in 2018.
Ter inspiratie en om aan te geven waaraan ik dacht waar het de beeldende lijn in het boek betrof, stuurde ik Eva Gerlach een groot aantal foto’s. Het zijn onder meer deze beelden geweest die haar bij het schrijven inspireerden.

In de uitgave die we nu mogen presenteren zijn drie lijnen te herkennen: een reeks van 21 gedichten, een zevental poëtische prozateksten en een aantal fotoschilderingen. Ze bewegen zich samen maar onafhankelijk van elkaar mee met de stroom van de twee thema’s, schaduwen en stenen. Tekst en beeld vergezellen elkaar, zijn niet elkaars illustratie.

Er is nóg iets bijzonders aan deze uitgave. Normaal gesproken doet de vormgever zijn werk op basis van het aangeleverde materiaal. Maar waarom niet eens de omgekeerde weg bewandeld, dacht ik. Ook Eva Gerlach vond dit een spannend procedé. Dus maakte ik eerst een ruwe indeling en opmaak, waarin precies stond aangegeven waar tekst of beeld geplaatst zou worden, stuurde die de dichter toe en vroeg haar om in dit stramien 21 gedichten en 7 prozateksten te schrijven.

Na veel correspondentie en denkwerk is het project in 2021 in een stroomversnelling geraakt en afgerond. Het verschijnen van het resultaat van ons beider inspanning mogen we u hierbij aankondigen: Plaatsen.


Eva Gerlach (1948)

is een Nederlandse dichteres en vertaalster. Zij wordt gezien als een van de grootste hedendaagse dichters in het Nederlands taalgebied. Daarnaast publiceerde ze essays en poëzie voor kinderen.
Na publicatie van gedichten in diverse tijdschriften verscheen in 1979 haar eerste bundel: Verder geen leed, inmiddels gevolgd door talloze nieuwe bundels, waarvan de laatste [‘Oog’] verscheen in 2019.
Haar poëzie, aanvankelijk strak van vorm maar later vrijer en losser, kenmerkt zich door de aloude thema’s als vergankelijkheid, verlies en gemis. Ze is daarin een scherp waarnemer en wordt nergens sentimenteel.

Eva Gerlach heeft voor haar werk vele prijzen ontvangen, waarvan de P.C. Hooftprijs in 2000 voor haar hele oeuvre de belangrijkste was.

Voor de Atalanta Pers werkte zij in de afgelopen jaren mee aan een vijftal uitgaven.


Titel
 Plaatsen
Auteur
 Eva Gerlach
Uitgavenummer
 1.1.131
Pers
Atalanta Pers
Plaats
Baarn
Datum
2021
Opbouw
II, 37, III p.
 [1]: titel, [2-3]: titel, [5]: motto, [7-37]: tekst, [39]: Colofon.
Formaat
 29.6 x 24.2 cm
Illustraties
 René Bakker
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
René Bakker 
Oplage
 40 exemplaren, genummerd: I-III en 1-37, alle dubbel gesigneerd
Letter
 
Papier
 diverse papiersoorten
Druktechniek
 full-colour piezoprint
Bindwijze 
 met de hand gebonden; boekblok met omslag gevat in omslag van houtenplatten; betiteling op voorplat
Uitvoering
  58 pagina's, waarvan een deel partieel gevouwen, zodat die kunnen worden opengeklapt, afwisselend naar links en naar rechts
Bijzonderheden
 
Documentatie
 
Signaleringen
 
Sec. literatuur
 
###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel
 Plaatsen
Auteur
 Eva Gerlach
Uitgavenummer
 1.1.131
Pers
 Atalanta Pers
Opbouw
 II, 37, III p.
 [1]: titel, [2-3]: titel, [5]: motto, [7-37]: tekst, [39]: Colofon. 
Formaat
 29.6 x 24.2 cm
Illustraties
 René Bakker
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 René Bakker
Oplage
 40 exemplaren, genummerd: I-III en 1-37, alle dubbel gesigneerd