0 producten

Ik ga naar buiten om de tuin te zien | De tijd is daar

Evi Aarens
52,50

Atalanta Pers is blij u met deze uitgave een uitermate interessante dichter te kunnen presenteren: Evi Aarens.  

Wie de hier aangekondigde bundel leest, zal gegrepen worden door wat gezien kan worden als een intrigerend, episch gedicht over de vele mythen die we zijn kwijtgeraakt en de rol die oude verhalen in ons leven spelen. 

Naar aanleiding van een poëziepublicatie van Evi Aarens in Het Liegend Konijn schreef Hans Puper op de site Meander dat haar poëzie "...zo goed is dat je in verwarring raakt, want hier manifesteert zich een natuurtalent dat de schijn wekt al zeer ervaren te zijn".

In dit boek zijn twee dichtreeksen ondergebracht, elk met hun eigen titel, en leesbaar nadat de lezer het boek om zijn horizontale as heeft gedraaid. Het ene deel, Ik ga naar buiten om de tuin te zien, is de eerste van veertien sonnettencycli die samen de bundel "Disoriëntaties" vormen; het tweede deel brengt onder de titel De tijd is daar de eerste vijf canto's uit "Fausta", een over een aantal jaren te verschijnen vervolg op de eerste bundel.

Uitgebreide informatie over de dichter, de achtergronden van het werk en over de uitvoering van het boek kunt u lezen onder de tab 'Toelichting'.

Evi Aarens (2000)

Evi Aarens is geboren en opgegroeid in Londen als dochter van een Engelse moeder en een Nederlandse vader. Na haar eindexamen op een kostschool in Wales is ze een studie antropologie begonnen aan de Universiteit van Cambridge.
In 2016 begon ze als een klein protest tegen de Brexit in het Nederlands te schrijven, de taal van haar vader. Wat ze voorzichtig begon, is inmiddels uitgegroeid tot een 211 gedichten tellende sonnettencyclus die onder de titel Disoriëntaties zal verschijnen. Deze bundel zal de eerste van vijf boeken zijn die samen de Europa-pentologie moeten vormen.  Een lang gedicht in canto’s, getiteld Fausta, zal het tweede boek zijn. Daarna zullen nog drie romans volgen.
Atalanta Pers heeft de eer om op verzoek van Evi Aarens een bundel uit te brengen waarin zowel het eerste deel van Disoriëntaties als dat van Fausta zijn opgenomen, het eerste onder de titel Ik ga naar buiten om de tuin te zien; het tweede onder de titel De tijd is daar.


Over de bundel

Vragen kleine, onzekere tijden niet om grote, vormvaste poëzie? Dit is de vraag die Evi Aarens, een jonge in Engeland opgegroeide dichter, zich stelde. Het antwoord op die vraag geeft ze in een 211 gedichten tellende sonnettencirkel, waarin grote verhalen worden verteld over onze plaats in het onmeetbare en onneembare universum. Haar inzet is hoog: beginnend bij het ontstaan van de mens en de verbeelding neemt ze de lezer mee door de geschiedenis en probeert ze hem deelgenoot te maken van de keuzes die mensen maken op zoek naar een betekenisvol leven. In de overtuiging dat wij behoefte hebben aan nieuwe verhalen over wat het betekent mens te zijn, voert Evi Aarens de lezer in een lange reeks sonnetten mee op een fascinerende leestocht die van begin tot eind boeit.

Waarom begint een in Londen opgegroeid meisje op 16-jarige leeftijd gedichten te schrijven in haar tweede taal, het Nederlands? Waarom kiest zij daar een traditionele vorm voor? Waarom wandelen er personen uit de klassieke oudheid en uit de moderne literatuur in rond? Opnieuw vragen. Ze bleven hangen na de voltooiing van Disoriëntaties en vormden de aanleiding om verder te schrijven. Het zal Fausta gaan worden, een lang gedicht in canto’s, een poging om naast het individuele huis dat iedereen bewoont ook een woning in de taal te bouwen, een woning waarin iedereen zich thuis zou kunnen voelen.

De bundel Disoriëntaties is af; de voltooiing van Fausta zal nog enkele jaren schrijfwerk gaan kosten.

Atalanta Pers is trots u een boek te kunnen presenteren met uit beide bundels het belangrijke eerste deel. Het boek is vormgegeven als spiegelbundel, wat betekent dat beide delen in dezelfde band zijn gevat, maar gelezen kunnen worden door het boek om zijn horizontale as te draaien. Het boek heeft dan ook twee betitelde voorplatten. Beide delen van het boek worden gescheiden door een apart katern, waarin – ook hier gespiegeld – op allebei de bundels een toelichting door de auteur is opgenomen, beide door haar gesigneerd. 


Titel
 Ik ga naar buiten om de tuin te zien  |  De tijd is daar
Auteur
 Evi Aarens
Uitgavenummer
 1.1.130
Pers
Atalanta Pers
Plaats
Baarn
Datum
2021
Opbouw
 Twee bundels in één band gevat, gescheiden door een gespiegeld middenkatern met twee gesigneerde toelichtingen op beide delen.
Formaat
 28.6 x 20.3 cm;  62 pagina's
Illustraties
 René Bakker
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 René Bakker
Oplage
 65 exemplaren, genummerd: I-III, 1-60 en 2 HC
Letter
 Humanist
Papier
 
Druktechniek
 full-colour piezografie
Bindwijze 
 gebonden; met opgelegde dubbele platten in twee kleuren;
met groene schutbladen waarop de titels zijn afgedrukt
Uitvoering
 Voor de druk van de teksten zijn drie kleuren toegepast
Bijzonderheden
 
Documentatie
 
Signaleringen
 
Sec. literatuur
 

Ook de dichter zelf kondigt deze bibliofiele uitgave aan op haar website.

Klik hier om die te bezoeken.

###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel
  Ik ga naar buiten om de tuin te zien  |  De tijd is daar
Auteur
 Evi Aarens
Uitgavenummer
 1.1.130
Pers
 Atalanta Pers
Opbouw
  Twee bundels in één band gevat, gescheiden door een gespiegeld middenkatern met twee gesigneerde toelichtingen op beide delen.
Formaat
 28.6 x 20.3 cm;  62 pagina's
Illustraties
 René Bakker
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 René Bakker
Oplage
  65 exemplaren, genummerd: I-III, 1-60 en 2 HC