0 producten

Schaduwvrees

Frans Budé
120,-

Schaduwvrees is een kunstenaarsboek dat is gemaakt ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de dichter Frans Budé.

Kern van de uitgave is het door Budé geschreven titelgedicht Schaduwvrees.

In Schaduwvrees wordt de weg in beeld gebracht naar de uiteindelijke, definitieve versie van dit gedicht. Deze weg telt acht fasen, alle bestaande uit een voorlopige versie, gevat in een transparant omslag met daarop door de dichter met de hand geschreven opmerkingen, correcties en tekeningetjes.
Alle acht versies zijn gevat in een omslag met titel en nummer. Op pagina drie van elk omslag is een tekening afgedrukt die Frans Budé tijdens het schrijfproces maakte.
Versie acht is het definitieve gedicht, gesigneerd door de dichter.

Aan de acht onderdelen met de staten van het gedicht gaat een omslag vooraf, dat als titelblad van de uitgave
fungeert en waarin een colofontekst is opgenomen.

Alles is opgeborgen in een metalen doos met scharnierdeksel. In zeefdruk daarop de initialen van de dichter. 
Om de doos een papieren wikkel met betiteling.

Onder de tab 'Toelichting' leest u hoe deze uitgave tot stand kwam.

Deze uitgave is helaas niet meer te bestellen.
U kunt ons via een mailtje laten weten dat u geïnteresseerd bent in geval er een exemplaar vrij zou komen.

Levering van gereserveerde exemplaren volgt na verschijnen, in het najaar van 2020.


In 1999 nodigde ik Frans Budé, van wie toen al enkele uitgaven bij de Atalanta Pers verschenen waren, uit voor deelname aan de reeks “Zelfportretten”. Om allerlei redenen kwam het helaas niet tot een uitgave.
Toen ik niet lang geleden in mijn archief de correspondentie over die voorgenomen uitgave terugvond en herlas, viel het me op dat het concept, zoals ik dat de dichter destijds voorlegde, absoluut niet aan kracht had ingeboet. In tegendeel. Zou het niet de moeite waard zijn, vroeg ik me af, het nog eens te proberen? De aanstaande 75ste verjaardag van Frans Budé zou een mooi en heel toepasselijk moment zijn om de uitgave te laten verschijnen.
De reactie van de dichter was zeer positief en dus gingen we opnieuw aan de slag op basis van het oude concept. Dat betekende dat ik de dichter vroeg om één gedicht te schrijven, een tekst die gelezen zou kunnen worden als een zelfportret. Het schrijfproces ervan moest hij zo nauwkeurig mogelijk vastleggen, vanaf de allereerste ideeën en aantekeningen tot en met het uiteindelijke resultaat, het definitieve gedicht. Dat is inderdaad gebeurd.
Van al het materiaal dat Budé bewaarde, heb ik vervolgens een uitgave samengesteld, waarin de lezer in acht onderdelen zijn denk- en schrijfproces kan volgen: acht staten van het gedicht, telkens met voorlopige versies waar overheen en doorheen opmerkingen, correcties en tekeningen zijn geplaatst. 
Er is gekozen voor het A4-formaat, het formaat immers waarop men doorgaans schrijft en teksten uitprint. Kleur is in deze uitgave afwezig, alles is uitgevoerd in zwart, wit en grijstinten. 
Het resultaat, negen losse onderdelen in een metalen doos gevat, laat zich erg lastig beschrijven en moet gezien, gelezen, ervaren worden. De foto’s die hier worden weergegeven, kunnen naar ik hoop helpen een indruk van het geheel te krijgen.  ( René Bakker )

Dit zei Frans Budé toen hij het uiteindelijke resultaat voor het eerst in handen kreeg en het nauwkeurig had bekeken:

In één woord fantastisch..!  Een geweldig concept en subliem vormgegeven. Werkelijk een uitgave die een collector’s item zal gaan worden.


Titel
 Schaduwvrees
Auteur
 Frans Budé
Uitgavenummer
 1.1.127
Pers
Atalanta Pers
Plaats
Baarn
Datum
2020
Opbouw
 
Formaat
 31 x 22 x 3 cm
Reeks
 Zelfportretten, deel 10
Illustraties
 Frans Budé
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 Frans Budé en René Bakker
Oplage
 30 exemplaren: I-V en 1-25
Letter
 Benguiat, Gill Sans, Gisha, Palatino
Papier
 135 grs. grijs
Druktechniek
 piëzografie, zeefdruk
Bindwijze 
 9 gevouwen plano's in metalen doos; in 8 daarvan een plano gevat in transparant omslag
Uitvoering
 
Bijzonderheden
 uitgebracht ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Frans Budé
Documentatie
 
Signaleringen
 
Sec. literatuur
 

Frans Budé  [ 1945 ]

Na jaren werkzaam geweest te zijn in het onderwijs, debuteerde Budé in 1968 met gedichten in Elseviers Weekblad. Daarna verschenen gedichten in RasterDe GidsDe RevisorYangParmentier en Dietsche Warande & Belfort. In 1984 verscheen een eerste bundeling van zijn poëzie onder de titel Vlammend marmer.  Inmiddels zijn naast divers prozawerk een dertiental bundels verschenen. Dood en verlies zijn thema's die een sterke rol spelen in zijn werk.

Budé heeft een grote belangstelling voor beeldende kunst. Hij schreef niet alleen veel gedichten bij beeldend werk, maar ook leverde hij diverse bijdragen aan catalogi van beeldend kunstenaars.

In 2018 ontving hij de Leo Herberghsprijs voor zijn gehele poëtische oeuvre.
Poëzie van hem is vertaald in het Frans, Fries, Duits, Engels, Spaans, Pools, Chinees, Indonesisch en Zuid-Afrikaans.

Auteur Cees Nooteboom zegt over het werk van Frans Budé:

‘[Zijn werk] heeft iets verborgens, een stille wereld van verschuivingen, van bijna geluidloze bewegingen waarin de taal een eigen muziek maakt die bestaat uit een doorzichtig bouwwerk van nuances waarin je gedwongen wordt heel voorzichtig en nadenkend rond te gaan om je aan de heersende geluidloosheid aan te passen. Hier schreeuwt niets, terwijl het toch over grote thema’s gaat, over dood en vergankelijkheid, over liefde, maar zonder ooit grote woorden te noemen. Het is alsof er in een andere kamer, vlak naast je, muziek gespeeld wordt die bestaat uit omkeringen en herhalingen, con moto, en met een heel eigen syntaxis, een hoogst particuliere zinsbouw, waardoor de zinnen eerder fluisteren dan hardop spreken.’ ###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel
 Schaduwvrees
Auteur
 Frans Budé
Uitgavenummer
 1.1.127
Pers
 Atalanta Pers
Opbouw
  9 gevouwen plano's in metalen doos; in 8 daarvan een plano gevat in transparant omslag
Formaat
 31 x 22 x 3 cm
Illustraties
 Frans Budé
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 Frans Budé en René Bakker
Oplage
 30 exemplaren: I-V en 1-25