0 producten

Voedsel tot nadenken [ een nieuw zesgangenmenu ]

diverse auteurs
29,50

In zes tweemaandelijkse afleveringen wordt aan de inschrijver op deze uitgave een plano gestuurd met daarop een tot nadenken stemmende, korte tekst. Bij de eerste zending ontvangt men ook de titelpagina; bij de laatste zending een blad met colofon en een mapje waarin de gehele reeks kan worden opgeborgen en bewaard.
De eerste aflevering zal medio februari worden verzonden.
De volgende zendingen ontvangt u in april, juni, augustus, oktober en december.
U kunt op elk moment instappen. Start u later, dan ontvangt u de reeds verschenen bladen bij uw eerste zending.

Voor verzending en verpakking van de zes afleveringen wordt eenmalig een klein bedrag aan verzendkosten gerekend.

Omdat de ontwerpen voor deze uitgave nog niet zijn afgerond, kan hier nog slechts een afbeelding van het titelblad worden getoond. Zodra meer afbeeldingen beschikbaar zijn, zullen die worden aangevuld.

Voedsel tot nadenken was de titel van de allereerste uitgave van de Atalanta Pers in 1979. Het was een reeks kritische pamfletten op zelf, uit pulp van oude kranten, geschept papier. Het leek ons een aardig idee om de draad van toen in het 41e levensjaar van de pers nog eens op te pakken en een vervolgdeel op deze eerste uitgave uit te brengen. Dit nieuwe Voedsel tot nadenken verschilt wat het concept betreft niet van dat van lang geleden. De vorm en inhoud van deze nieuwe editie zijn echter volledig aangepast aan het nu: een strakke, moderne vormgeving en teksten die met beide benen in de actualiteit staan. Onder dezelfde titel als toen een geheel nieuw zesgangenmenu. In de teksten komt telkens een ander thema aan bod. Het zijn allerminst doorwrochte verhandelingen, maar kleine tekstuele prikkelingen die aanzetten tot nadenken, tot een gesprek.

Titel
 Voedsel tot nadenken
Auteur
 diverse auteurs
Uitgavenummer
 1.1.123
Pers
Atalanta Pers
Plaats
Baarn
Datum
2020
Opbouw
 Acht plano's in een mapje
Formaat
 23 x 16.5 cm
Reeks
 Voedsel tot nadenken
Vormgeving
 René Bakker
Vertaling
 Teksten zijn genomen uit kranten en tijdschriften en zo nodig bewerkt
Drukkersmerk
 René Bakker
Oplage
 41 exemplaren:  I-IV en 1-37
Letter
 Garamond Pro, Myriad Pro
Papier
 
Druktechniek
 
Bindwijze 
 
Uitvoering
 
Bijzonderheden
 
Documentatie
 
Signaleringen
 
Sec. literatuur
 
###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel
 Voedsel tot nadenken
Auteur
 diverse auteurs
Uitgavenummer
 1.1.123
Pers
 Atalanta Pers
Opbouw
 Acht plano's in mapje
Formaat
 23 x 16.5 cm
Illustraties
 
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 René Bakker
Oplage
 41 exemplaren:  I-IV en 1-37