0 producten

Het graf van Dubois

Huub Beurskens / Wiel Kusters
0,-
Het uitgangspunt voor de gedichten in deze ‘dubbelbundel’ van Huub Beurskens en Wiel Kusters is het leven van Eugène Dubois (1858-1940), anatoom, paleontoloog en geoloog. Zijn vondst van de resten van Pithecanthropus erectus in Indië en zijn publicatie hierover als ‘eine menschenähnliche Uebergangsform aus Java’ maakten van Dubois een omstreden figuur. De twee delen van deze bundel zijn gescheiden gebonden, maar vormen samen toch één geheel. Huub Beurskens maakte voor elk van beide delen een linosnede.

Er is geen toelichting

Titel

Het graf van Dubois

Auteur

Huub Beurskens / Wiel Kusters

Uitgavenummer

1.1.12

Pers

Atalanta Pers René Bakker, Baarn, [februari 1983].

Plaats

Atalanta Pers René Bakker, Baarn, [februari 1983].

Datum

Atalanta Pers René Bakker, Baarn, [februari 1983].

Opbouw

II, 15, III P II, 23, III p. / [3]: Franse titel, [4]: frontispice, [5]: titel, [7]-14: tekst, [16]: aantekening, [17]: colofon P [3]: Franse titel, [4]: frontispice, [5]: titel, [7]: inhoud, 9-20: tekst, [23]: aantekening, [25]: colofon.

Formaat

25,3 x 17 cm. (gebonden editie), 24,5 x 17 cm. (gebrocheerde editie).

Illustraties

Huub Beurskens.

Vormgeving

René Bakker

Drukkersmerk

Pieter Wetselaar.

Oplage

104 genummerde, gesigneerde en 7 ongesigneerde exemplaren. I-IV: op naam gedrukt voor de medewerkenden; 1-100; [101-107]: HC.

Letter

Bodoni.

Papier

120 grams Arches Vergé.

Druktechniek

Boekdruk, in bruin.

Tenzij anders wordt vermeld, is het drukwerk gedaan door René Bakker. 

Bindwijze

Gebonden, 2 aparte bundels, met schutblad van lichtgrijs papier, gespiegeld gevat in band van lichtbruin linnen, met gespiegelde betiteling in bruin op rug en aan binnenzijden band; gebrocheerd, 2 aparte bundels, gespiegeld gevat in een omslag van Murillo karton lichtbruin, met gespiegelde betiteling in bruin op rug en aan binnenzijden omslag.

Tenzij anders wordt vermeld, is het bindwerk gedaan door Tineke Bakker-Overeem.

Bijzonderheden

In het deel met de tekst van Huub Beurskens is pagina 13 abusievelijk voorzien van het paginanummer 12.

De reeksen gedichten van Huub Beurskens en Wiel Kusters zijn gewijd aan Eugène Dubois (1858-1940), anatoom, paleontoloog en geoloog, die de ontdekker was van de Javaanse aapmens. Deze ontdekking leidde tot felle, wetenschappelijke discussies. Het graf van Dubois bevindt zich in ongewijde aarde op het kerkhof van Venlo. De auteurs schreven de teksten als twee vleugels van dezelfde vlinder. Deze zienswijze komt ook terug in de vormgeving van deze uitgave. Huub Beurskens maakte voor zijn tekst gebruik van een tweetal fragmenten uit Speurtocht door de prehistorie van Prof. dr. G.H.R. von Koeningswald en een fragment uit De goudgravers van Robert Craeley. De twee linoleumsneden van Huub Beurskens werden gedrukt door René Bakker.

De tekst van Beurskens is later opgenomen in Het vertrek (1984). De tekst van Kusters is enigszins bekort herdrukt in Kwelrijm (1983).

Documentatie

Folder, 21,5 x 15 cm., Baarn, s.a., [4 p.], eenzijdig op binnenzijde bedrukt in bruin op bruin papier.

Signalering

?Nooteboom, C., signalering uitgave, uit: Poëzie - Het graf van Dubois, uit: Avenue Literair, in: Avenue, jrg. 17, nr. 12, december 1982, p. 82-83.?

Kusters, W., signalering uitgave, uit: Is het hiernamaals een kistje?, in: de Volkskrant, 12 februari 1988.?

Stengs, Y., signalering uitgave bij aankondiging Steen en been ? De dichters Huub Beurskens en Wiel Kusters met elkaar in gesprek?, in: www.literairnederland.nl, 2 mei 2009.

###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel

Het graf van Dubois

Auteur

Huub Beurskens / Wiel Kusters

Uitgavenummer

1.1.12

Pers

Atalanta Pers René Bakker, Baarn, [februari 1983].

Formaat

25,3 x 17 cm. (gebonden editie), 24,5 x 17 cm. (gebrocheerde editie).

Illustraties

Huub Beurskens.

Oplage

104 genummerde, gesigneerde en 7 ongesigneerde exemplaren. I-IV: op naam gedrukt voor de medewerkenden; 1-100; [101-107]: HC.