0 producten

Handschrift

Hester Knibbe
195,-

"Handschrift" is de titel van het zevende en voorlaatste deel in de reeks verkenningen. Op het thema communicatie is een verrassende uitgave gemaakt die op twee maart 2019 in aanwezigheid van zowel de intekenaars op deze reeks als de medewerkers aan deze uitgave is gepresenteerd in villa Berg en Dal te Baarn.

Zie de toelichtende tekst en de foto's voor meer informatie.

Uitgangspunt voor deze uitgave was de vraag in hoeverre poëzie ook 'gelezen' kan worden door blinden, doven en doofblinden. Waar liggen de grenzen van de verstaanbaarheid als het gaat om de communicatie met en tussen mensen met een dergelijke beperking? De verkenning die in "Handschrift" wordt uitgevoerd is een artistiek, geen wetenschappelijk onderzoek, waarin de vraag belangrijker en interessanter is dan mogelijke antwoorden.

Een reeks van zes op dit thema door dichteres Hester Knibbe voor dit project geschreven gedichten vormde het materiaal op basis waarvan René Bakker een serie van evenzoveel korte filmpjes maakte, waaraan behalve de dichteres en een doventolk ook een blinde, een dove en een doofblinde hebben meegewerkt.
De verfilmde gedichten, te zien en te beluisteren in een boek met beeldscherm, zijn mee te lezen in een aanvullend bundeltje waarin de teksten staan afgedrukt. 

Als toelichting bij de gedichten in dit bundeltje schrijft Hester Knibbe:

Wat zijn de grenzen van taal en bestaan die eigenlijk wel? Blinden hebben braille, doven gebarentaal, wij onze lichaamstaal, mimiek. Maar als je doofblind bent, vroeg ik mij af, hoe communiceer je dan met je medemensen?
Ik stuitte bij mijn zoektocht op de film Marie Heurtin, een jonge doofblind geboren vrouw, verwilderd in onze talige ziende wereld, die door een empathische non vierhandentaal krijgt aangereikt: een soort doventaal waarbij de ‘spreker’ de handen neemt van de ‘luisteraar’ en daarbij het dovenschrift overbrengt. Ze leert Marie ook via letterblokken van drukkers haar naam. Zo wordt ze iemand, ook voor zichzelf.

Ik was te gast in Kalorama, Centrum voor doofblinden in Berg en Dal. Daar leerde ik hoe ouderen, vaak met nog andere handicaps, zich onderling en met de begeleiders verstaan. Ook via vierhandentaal, vaak met afgesproken afkortingen van bijvoorbeeld namen. Een soort vierhandensteno.

Met deze beelden op het netvlies en daarbij mijn eigen verbeelding hoe het is niet de voor ons normale zintuigen te kunnen gebruiken, ontstond de reeks Handschrift. Schuifelend, tastend, oren gesloten.


Titel
 Handschrift
Auteur
 [ Hester Knibbe ]
Uitgavenummer
 1.1.119
Pers
Atalanta Pers
Plaats
Baarn
Datum
voorjaar 2019
Opbouw
1 - 12 p. 14,9 x 21,  1 - 22 x 15,5 cm.  
[1]: beeldscherm met beeld en tekst P[1]: titel, [3-8]: tekst, [10]: Toelichting, [11]:Colofon, [12]: copyright.
Formaat
 formaat van totaal: 23.4 x 16.5 cm
Reeks
 verkenningen deel 7
Illustraties
 René Bakker
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 René Bakker
Oplage
 26 genummerde en gesigneerde exemplaren: I-V (bestemd voor privé en archief) en 1-21 (bestemd voor de intekenaars); van de tekstuitgave zijn 5 extra (HC-)exemplaren gedrukt.
Letter
 Braille, Folio, Gisha, Myriad Pro
Papier
 325 grams Cain Board, 700 grams zwart karton, 160 grams Lana oker
 120 grams Flint, 135 grams Skin zwart
Druktechniek
 piëzografie, offset, zeefdruk
Bindwijze 

Uitvoering
  Boek met beeldscherm in cassette en bundeltje met de gedichten op papier afgedrukt samen gevat in een wikkelomslag met betiteling

Boekobject, bestaande uit:
   a.  digitaal beeldscherm bevestigd in een omslag van 350 grams mat gelamineerd papier, aan binnenzijde voorzien van inhoudsopgave en op voor- en achterplat met illustratie en betiteling en imprint in wit;
   b.  tekstuitgave met cahiersteek, met schutblad van 135 grams Skin zwart, in omslag van 325 grams Cairn Board grijs, met betiteling op voorzijde in zwart;
   c.  de delen a en b zijn vervat in een wikkelomslag van tweemaal gevouwen 325 grams Cairn Board grijs, opgelegd op in het middeldeel 700 grams Ebony zwart en aan weerszijden daarvan met 160 grams Lana oker, met op voorzijde betiteling in oker en zwart en op achterzijde imprint in oker en zwart;
   d.  de delen a tot en met c zijn  vervat in een cassette van 700 grams Ebony zwart met opgelegde platten oker karton, opgelegd met 325 grams Cairn Board met op voorzijde betiteling in zwart, met opgelegde rug van  halfrond, zwart geschilderd hout.


Bijzonderheden
 De uitgave is de slotpublicatie van de serie verkenningen en bevat 6 gedichten die Hester Knibbe heeft geschreven op verzoek van de Atalanta Pers. Het beeldscherm laat een weergave zien van zes door René Bakker gemaakte filmpjes waarin de zes gedichten achtereenvolgens in beeld zijn gebracht en ook worden voorgedragen door de dichteres, een blinde vrouw, tolk in de taal van doofblinden, in gebarentaal, in woorden en beelden en tot slot de weergave in tekst en gesproken woord van het slotgedicht. Deze film is uitgebracht onder het imprint van Atalanta Film. De illustratie van de fotograaf Tory Kallman betreft een foto uit de serie Cave of the Hands (Cueva de los Manos), gemaakt in de grotten bij Santa Cruz, Argentinë. De technische uitvoering van het beeldscherm (deel a) is gedaan door Pixio Digital BV te Montfoort. De betiteling op de tekstuitgave (deel b) is in het handschrift van Hester Knibbe; de betiteling op de cassette (deel d) is in het handschrift van René Bakker. De toelichting in de tekstuitgave is van de hand van Hester Knibbe; zij signeerde dit deel ook.

De 6 filmpjes zijn, aangevuld met een begintitel en een aftiteling, op dvd gezet. Deze is voorzien van een label en gevat in een speciaal hiervoor ontworpen tweemaal gevouwen wikkelomslag van 325 grams Cairn Board grijs (22,1 x 15,7 cm.). De oplage van 3 exemplaren is uitsluitend bestemd voor presentatiedoeleinden en is niet in de handel gebracht.

De uitgave is op 2 maart 2019 gepresenteerd in villa ‘Berg en Dal’ te Baarn, waarbij ook de dvd is vertoond.
Documentatie
Uitnodiging afsluiting van de reeks verkenningen, 22 x 15 cm, Atalanta Pers, Baarn, s.a., [2 p.], bedrukt in full colour op 300 grams KeayKolour wit.

Envelop met opdruk verkenningen | 40, 15,7 x 22 cm, aan voorzijde bedrukt met de letterfonts Belwe en Myriad Pro in rozerood en grijs.

Programma verkenningen, 22 x 15 cm, Atalanta Pers, Baarn, 2 maart 2019, [1, I p.], eenzijdig bedrukt in full colour op 120 grams Keyakolour wit.

Brief Handschrift – verkenningen – slot. Aan alle medeverkenners, 30 x 21 cm, Atalanta Pers, Baarn, maart 2019, [1, I p.], eenzijdig bedrukt in rood en grijs op 150 grams Keaykolour wit.

E-mailbericht Aan de bezitters van de reeks ‘verkenningen, Atalanta Pers, Baarn, 3 maart 2019, met vermelding van nog beschikbare, afzonderlijke uitgaven uit de reeks Verkenningen.
 
Signaleringen
 
Sec. literatuur
 
###PRODUCTS_DESCRIPTION_5###

Beknopte beschrijving

Titel
 Handschrift
Auteur
 Hester Knibbe
Uitgavenummer
 1.1.119
Pers
 Atalanta Pers
Opbouw
 
Formaat
 23.4 x 16.5 cm
Illustraties
 René Bakker
Vormgeving
 René Bakker
Drukkersmerk
 René Bakker
Oplage
 26 exemplaren: I-V en 1-21