In 2019 viert de Atalanta Pers haar veertigjarig bestaan. Op deze pagina zullen we u informeren over de activiteiten die ter gelegenheid van dit jubileum ondernomen zullen worden. Niet alleen over een overzichtstentoonstelling waarin we zullen terugkijken op veertig jaar boeken maken, maar ook over de boekuitgaven die we u in de loop van dit jaar zullen presenteren.

Activiteiten

Webexpositie

In de aanloop naar een uitgebreide overzichtstentoonstelling in Museum CODA te Apeldoorn later dit jaar laten we u hier uit de vele uitgaven die de afgelopen 40 jaar verschenen onder de titel Show your darlings er alvast een twaalftal zien die om een of andere reden bijzonder te noemen zijn.

Om deze expositie te bezoeken klik hier.

Expositie in museum CODA

Op het ogenblik wordt een overzichtstentoonstelling van 40 jaar Atalanta Pers voorbereid die in het najaar van 2019 te zien zal zijn in CODA Apeldoorn. Zodra daarover meer bekend is, zal die informatie hier worden gepubliceerd.

Uitgaven

In de bijna 120 uitgaven die de Atalanta Pers sinds 1979 uitbracht, gaan poëzie, beeldende kunst en vormgeving hand in hand. Ook is er sprake van thema's die als rode draden door het fonds lopen. Twee van die vaak terugkerende thema's zijn de seizoenen en de elementen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat die ook terugkeerden in de eerste uitgave waarmee de Atalanta Pers dit jaar haar veertigjarig bestaan viert. 

Zo is op de drempel van het jubileumjaar, in het najaar van 2018, Mare Vacui uitgebracht, een uitgave waarin de elementen en de seizoenen samenkomen. Vier gedichten van Johan de Boose die zowel de zee als de seizoenen als onderwerp hebben, worden vergezeld door een aantal fotoschilderingen van de zee.

Voor meer informatie over deze uitgave klik hier.

Op enkele uitzonderingen na heeft de Atalanta Pers altijd gewerkt met Nederlandse beeldend kunstenaars. Ook wat de poëzie betreft 'beperkten' we ons tot Nederlandstalige poëzie. Slechts een paar maal is van dit uitgangspunt afgeweken en hebben we poëzie van buitenlandse auteurs uitgebracht. Voorwaarde was dan wel dat het een nieuwe vertaling betrof (bv. Jorge Manrique - Strofen bij de dood van zijn vader - 1.1.6) of om poëzie ging die nog niet eerder in een Nederlandse vertaling was verschenen (bv. W.S. Graham - Benaderingen van hoe ze zich gedragen - 1.1.27 of André du Bouchet - Over de roerloze aarde - 1.1.31).

Nadenkend over een passende jubileumuitgave kwamen we opnieuw uit bij een reeks niet-Nederlandstalige gedichten. Het betrof Sommerfugledalen, Et Requiem van de Deense dichteres Inger Christensen (1935-2009), een sonnettenkrans die we in vertaling zullen uitbrengen onder de titel Het vlinderdal. In deze gedichtenreeks wordt zowel de lichtvoetigheid als de vergankelijkheid van vlinders beschreven.
Kleine detailopnamen van vlindervleugels begeleiden de poëzie in dit boek.

Het ligt in de bedoeling deze bundel in het voorjaar (april/mei 2019) uit te brengen.
Binnenkort zal er meer informatie over bekend zijn.

Behalve poëzie is ook de beeldende kunst van belang in onze uitgaven. Soms is zelfs sprake van kunstenaarsboeken, in een beperkte oplage en met origineel werk. We vonden het dan ook passend om als tweede jubileumuitgave een boek te maken waarin ook de beeldende kunst een prominente rol vervult.
Gekozen is voor beeldend kunstenaar Cees Andriessen, iemand met wie de Atalanta Pers al verschillende malen heeft samengewerkt (zie bijvoorbeeld: 1.1.31 - 1.1.34 - 1.1.38 - 1.1.93). Het boek dat we gaan maken zal niet alleen passen in de lijn van de kunstenaarsboeken, maar ook in de reeks "Dialogen": er zal namelijk sprake zijn van een gesprek tussen het beeldend werk van Cees Andriessen en de poëzie van zijn zoon, de dichter Mischa Andriessen.
Bovendien zal het geheel worden aangevuld met een filmisch portret van Cees Andriessen.

Deze uitgave die in het najaar van 2019 moet verschijnen, zal gepresenteerd worden bij de opening van een expositie over 40 jaar Atalanta Pers. Zie voor meer informatie hierover onder "Activiteiten" op deze pagina.