Disclaimer

Wie gebruik maakt van de informatie van www.atalantapers.nl gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. 

Inhoud
De redactie van Atalanta Pers streeft er naar actuele, volledige en juiste informatie aan te bieden. Ondanks de constante zorg en aandacht van de redactie, is het mogelijk dat de informatie die op www.atalantapers.nl wordt gepubliceerd onvolledig, niet actueel of onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen, columns en mededelingen op de pagina's van Atalanta Pers zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Atalanta Pers. 
De redactie sluit daarom alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van informatie van deze site. 

Auteursrecht
Op de informatie en foto’s op deze website berust auteursrecht. Het zonder toestemming van de redactie van Atalanta Pers overnemen en/of verveelvoudigen ervan is niet toegestaan.

Beschikbaarheid
De redactie zorgt voor een zo groot mogelijke beschikbaarheid van haar website en wil eventuele storingen zo snel mogelijk verhelpen. De redactie van Atalanta Pers is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.atalantapers.nl. 

Wijzigingen
De redactie van Atalanta Pers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Check daarom regelmatig deze voorwaarden en bepalingen van Atalanta Pers.